WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO o tytuł „Mistrza Ortografii 2021”

Dnia 29 marca 2021 r. w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Mokrej Lewej odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny, będący kontynuacją działań edukacyjnych podjętych w roku szkolnym 2020/2021 na rzecz popularyzacji piękna języka ojczystego.  

Konkurs przeznaczony był dla wszystkich zainteresowanych uczniów z oddziałów IV-VIII. Uczestnicy startowali w dwóch grupach wiekowych: klasy IV-VI i klasy VII-VIII. Celem wydarzenia było promowanie poprawnej polszczyzny, doskonalenie umiejętności ortograficznych oraz rozbudzanie świadomości językowej dzieci i młodzieży. Uczniowie biorący udział w konkursie pisali dyktando sprawdzające w formule on-line. Było to więc nie lada łatwe wyzwanie. 

Dnia 09 kwietnia 2021 roku odbyły się obrady Komisji Konkursowej Szkolnego Konkursu Ortograficznego, w których wyłoniono następujących zwycięzców: 

  • w kategorii klas IV-VI 
    – pierwsze miejsce i tytuł „Szkolnego Mistrza Ortografii 2021”
    otrzymał Jakub Domiza, uczeń klasy IV 

– drugie miejsce otrzymała Izabela Młynarska, uczennica klasy V 

– trzecie miejsce otrzymała Agnieszka Reczulska, uczennica klasy VIa 

  • w kategorii klas VII-VIII  

– pierwsze miejsce i tytuł „Szkolnego Mistrza Ortografii 2021”
otrzymał Jan Sałkowski, uczeń klasy VIII 

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy i życzymy dalszej motywacji w dążeniu do językowej doskonałości”. Laureatom konkursu natomiast gratulujemy bardzo dobrej znajomości ortografii! Jesteście naszą chlubą i dumą.