Uczniowie naszej szkoły podczas lekcji przyrody i biologii wzięli udział w programie ekologicznym GOZedu- to platforma edukacyjna, która składa się z interaktywnych lekcji nt. Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ). Zadaniem GOZ-edu jest uczyć dzieci, czym jest gospodarka obiegu zamkniętego. To program w którym poruszane są istotne kwestie związane z gospodarką obiegu zamkniętego, wyzwaniach, przed jakimi stajemy jako mieszkańcy naszej planety i ciekawych rozwiązaniach, które mogą stanowić punkt zwrotny dla środowiska.

Audycję prowadzi prof. GOZ, postać niekoniecznie prawdziwa choć mówiąca o prawdziwych problemach, w którą wciela się aktor Tomasz Olejnik.

Uczniowie aktywnie uczestniczyli w programie, wykonali wszystkie zadania i otrzymali certyfikaty.