Dnia 1 września 2021 r. społeczność Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Mokrej Lewej zainaugurowała nowy rok szkolny 2021/2022.

Część oficjalną rozpoczął Poczet Sztandarowy, w którym po raz pierwszy pełnili służbę najstarsi uczniowie kolejnych klas VII i VIII. Ceremoniał rozpoczęcia roku, dopełniony uroczystym odśpiewaniem hymnu narodowego, symbolicznie połączył uczniów, rodziców i nauczycieli. Wszystkich zebranych na uroczystości powitał Dyrektor Szkoły Pan Konrad Prokopczyk. W swoim przemówieniu przekazał najważniejsze informacje dotyczące organizacji pracy szkoły w warunkach stacjonarnych, z zachowaniem reżimu sanitarnego, zapewnił o możliwości wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, przedstawił wychowawców klas i nawiązał do historycznej daty 1 września 1939 r.  W części artystycznej uczniowie klasy IV i V zaprezentowali krótki montaż słowno-muzyczny, będący wspomnieniem minionego lata. Uroczystość zakończyła się akcentem historycznym, nawiązującym do 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej.