SP im. Janusza Korczaka w Mokrej Lewej

Nasze atuty

MAŁA SZKOŁA WIELKICH MOŻLIWOŚCI

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Mokrej Lewej to szkoła „otwarta i przyjazna dzieciom”. Jest miejscem wszechstronnego ich rozwoju oraz aktywnego i twórczego współdziałania uczniów – rodziców – nauczycieli, realizowanego zgodnie z zasadą pracy patrona Janusza Korczaka – działamy „nie wśród dzieci, ale razem z dziećmi”, a także
w myśl ważnych idei – prawa dziecka do nauki, zabawy i wypowiadania swoich myśli.

1. Stawiamy na jakość kształcenia, wychowania i bezpieczeństwa
2. Zapewniamy wykwalifikowaną i kompetentną kadrą pedagogiczną
3. Kształcimy według najwyższych standardów, wykorzystując bogatą bazę dydaktyczną i możliwości nowoczesnych technologii IT
4. Wychowujemy do wartości, w duchu patriotyzmu, przyjaźni i tolerancji
5. Pracujemy w małych oddziałach, dbamy o podmiotowe, indywidualne podejście do każdego ucznia
6. Gwarantujemy pomoc psychologiczno-pedagogiczną – udział w zajęciach wyrównawczych, rewalidacyjnych, logopedycznych
7. Kształtujemy atmosferę życzliwości, zaufania i tolerancji
8. Wdrażamy ciekawe i rozwijające projekty edukacyjne, np. #SuperKoderzy, mPotęga, Narodowy Program Czytelnictwa, Kumulacja Aktywności
9. Organizujemy konkursy przedmiotowe i artystyczne oraz różnego rodzaju uroczystości, tworząc bogate życie kulturalne
10. Promujemy postawy zdrowotne, rozwijamy zainteresowania czytelnicze, popularyzujemy sport

Skontaktuj się

Lokalizacja: Mokra Lewa 75a
96-100 Skierniewice

Telefon: (46) 833-30-52

Email: sekretariat@sp-mokralewa.pl

BIULETYN

BIP

Klauzula

RODO

Dziennik

LIBRUS