Hymn Szkoły

Dziennik

LIBRUS

PLAN

LEKCJI

Ogłoszenia

Godziny Dostępności Nauczycieli

Promocja naszej szkoły

Szkoła podstawowa

im. Janusza Korczaka

Mokra Lewa 75a, tel: (46) 833-30-52, kom: 515 708 399
e-mail: sekretariat@sp-mokralewa.pl

Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia 🐻🐻‍❄️🐨🐼

Wspólne spotkanie uczniów klas 1 – 3 i oddziału przedszkolnego podczas obchodów Światowego Dnia Pluszowego Misia. Każdemu uczestnikowi towarzyszyły misie – przytulanki przyniesione z domu. Dzieci wysłuchały historii powstania święta, wzięły udział w zabawie ruchowo –...

Dzień czystego powietrza 🌀

14 listopada świętowaliśmy Dzień Czystego Powietrza. Była to doskonała okazja, by przemyśleć, co jeszcze każdy z nas może zrobić dla poprawy jakości powietrza. W ramach wydarzenia uczniowie rozwiązywali rebusy, zagadki. Starsze klasy wykonały plakaty. Nasza  szkoła...

Mistrzyni Szymborska – Gminny Konkurs Recytatorski

W dniu 16 listopada uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Gminnym Konkursie Recytatorskim organizowanym w ramach projektu „Mistrzyni Szymborska” na okoliczność obchodów Roku 2023, uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej poświęconego poetce i noblistce Wisławie...

Miesiąc bibliotek 📚

W październiku jak co roku obchodzony był Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. W tym roku temat przewodni brzmiał: „BIBLIOTEKA SZKOLNA: MOJE SZCZĘŚLIWE MIEJSCE, W KTÓRYM KWITNIE KREATYWNOŚĆ I WYOBRAŹNIA”   W naszej szkole obchody MMBS świętowaliśmy...

Historycznie w szkole

Uczniowie klasy 5 na lekcji historii poznawali bogów greckich. Aby lepiej poznać te postacie, każdy z uczniów wcielił się w kogoś innego. Piątoklasiści odwiedzili najmłodszych uczniów naszej szkoły, zerówiaków i pierwszaków, i opowiedzieli im o postaciach, w które się...

Obchody Święta niepodległości

Dnia 10 listopada wszyscy uczniowie naszej szkoły, począwszy od oddziału przedszkolnego uli się do kina na film inspirowany książką naszego patrona- Janusza Korczaka pt. Kajtuś czarodziej. Ta magiczna historia bardzo się nam wszystkim podobała. Po seansie udaliśmy się...

Policyjna akademia bezpieczeństwa

Dnia 26 października reprezentacja naszej szkoły wzięła udział w konkursie "Policyjna Akademia Bezpieczeństwa". Naszą szkołę dzielnie reprezentowali uczniowie klasy II - Tymoteusz Krzyszczak oraz Natalia Domiza. Uczniowie mogli wykazać się wiedzą, a także sprawdzić...

Owoce i warzywa w roli głównej 🍎🍐🥕

We wtorek 31 października w naszej szkole odbyły się warsztaty dotyczące wartości odżywczych owoców i warzyw, prowadzone przez pracownika Instytutu Ogrodnictwa pana Waldemara Kiszczaka. W wydarzeniu wzięli udział uczniowie klas 1-3, mieli oni okazję poszerzyć swoją...

Otrzęsiny

W naszej szkole odbyły się "Otrzęsiny". Starsi uczniowie z klas 5-8 przygotowali dla młodszych roczników z klas 1-4 różne zabawy integracyjne, takie jak quizy, gry planszowe, łamigówki itp. Nasza szkoła dba o to, aby każdy czuł się dobrze w swoim gronie...

WYCIECZKA PEŁNA ZAGADEK

     27 października 2023r. uczniowie klas IV - VIII wraz z opiekunami wybrali się na wycieczkę integracyjną do Warszawy.      Pierwszą atrakcją wyjazdu był jeden z największych parków trampolin w Polsce, gdzie uczniowie wzięli udział w niecodziennej lekcji wychowania...

O nas

Szkoła Podstawowa w Mokrej Lewej, pragnąc sprostać oczekiwaniom rodziców i dzieci oferuje:

– pracę w małych grupach
– otwartość na potrzeby dzieci i rodziców
– bezpieczeństwo
– ciągły rozwój szkoły i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i wychowawców
– pracownię komputerową z dostępem do internetu dla wszystkich uczniów
– naukę języka angielskiego już od klasy 0
– kółka zainteresowań umożliwiające rozwijanie umiejętności naszych uczniów.

Nasza misja i wizja

Realizując założenia statutowe naszej szkoły, pragniemy kształtować naszych wychowanków nie tylko intelektualnie, ale i przystosowywać ich do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa.
Dlatego tak istotne dla nas jest:

– przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie ludzi dorosłych
– przygotowanie uczniów do działań podejmowanych dla własnego rozwoju
– kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne życie i za los państwa
– dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także  możliwość korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej
możliwość pobierania nauki przez dzieci niepełnosprawne oraz niedostosowane społecznie
– opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych
– opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie
– utrzymywanie w szkole bezpiecznych i higienicznych warunków nauki
– upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju
– opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej
– warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej umiejętności spędzania wolnego czasu
– upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych

Klauzula

RODO

BIULETYN

BIP

Deklaracja

DOSTĘPNOŚCI

Kalendarz

Środa, 6 grudnia

Mikołajki

poniedziałek, 4 grudnia

Dzień Górnika

środa, 29 listopada

Andrzejki

Adres

Mokra Lewa 75a,
96-100 Skierniewice

Telefon & Email

(46) 833-30-52, 515 708 399
sekretariat@sp-mokralewa.pl

Z przyjemnością informujemy,
że 22 marca 2021 r.
nasza szkoła otrzymała prestiżowy tytuł 

Szkoła w Chmurze Microsoft

Poprzez uczestnictwo w programie pragniemy rozwijać u naszych uczniów i nauczycieli kompetencje cyfrowe, które są tak bardzo potrzebne we współczesnym świecie.

Szkoła w Chmurze Microsoft to:

  • szkoła bazująca na technologii Microsoft, jednocześnie integrująca nowe modele uczenia się i nauczania, oraz sposoby komunikacji i współpracy pomiędzy nauczycielami, pracownikami, uczniami i rodzicami,
  • szkoła, w której kadra pedagogiczna odgrywa kluczową rolę i jest gotowa na doskonalenie warsztatu pracy z wykorzystaniem nowych technologii, a także ucząca, jak z tej technologii korzystać w procesie zdobywania wiedzy i kompetencji przez uczniów,
  • szkoła przygotowująca uczniów do aktywnego i mądrego wykorzystywania technologii na każdym etapie edukacji. To także szkoła, która koresponduje ze zmianami ekonomicznymi i społecznymi, a przez to przygotowuje swoich uczniów do aktywnego podejmowania wyzwań edukacyjnych i zawodowych po opuszczeniu szkoły.

Skontaktuj się

Lokalizacja: Mokra Lewa 75a
96-100 Skierniewice

Telefon: (46) 833-30-52

Email: sekretariat@sp-mokralewa.pl