Dziennik

LIBRUS

PLAN

LEKCJI

Ogłoszenia

Zarządzenie Dyrektora

Promocja naszej szkoły

Szkoła podstawowa

im. Janusza Korczaka

Mokra Lewa 75a, tel: (46) 833-30-52, kom: 515 708 399
e-mail: sekretariat@sp-mokralewa.pl

Zaelektryzowani

12.01.2022 gościliśmy w naszej szkole grupę Zaelektryzowani z interaktywnym spektaklem dotyczącym gazów występujących w powietrzu. Przedstawienie zawierało elementy wykładu, laboratorium. Uczestnicy mogli brać czynny udział w wydarzeniu i eksperymentach. Uczniowie...

„Ojczysty-to lubię” – konkurs

Zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez naszą szkołe, na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Regulamin konkursu

Konkurs- Kartka Bożonarodzeniowa

W listopadzie uczniowie klas I – III wzięli udział w konkursie na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową, którego organizatorem była Fundacja BGK.  W naszej szkole wpłynęło 18 prac. Wychowawcy klas I – III  wybrali 5 najlepszych, które zostały wysłane na konkurs....

Akcja dla schroniska

Zapraszamy wszystkich do udziału w akcji dla schroniska w Skierniewicach. Dla naszych kudłatych przyjaciół można przynosić stere koce, pościel- psiaki nie mają na czym spać.  Schroniskowych pupili można również wspomóc karmą . Akcja trwa od 10 do 16 stycznia....

Świąteczne inspiracje

Czas nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia to niekwestionowana okazja do spotkań i uroczystości o charakterze środowiskowym. Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Mokrej Lewej wiedzą o tym doskonale, gdyż jak co roku przygotowują w grudniu...

Program ekologiczyny♻️

Uczniowie naszej szkoły podczas lekcji przyrody i biologii wzięli udział w programie ekologicznym GOZedu- to platforma edukacyjna, która składa się z interaktywnych lekcji nt. Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ). Zadaniem GOZ-edu jest uczyć dzieci, czym jest...

Akcja „Zdrowo i kolorowo!”

Jako szkoła promująca zdrowie nie ustajemy w dążeniu do pozytywnego motywowania uczniów do wszelkiej aktywności na rzecz zdrowia. Od tego, co jemy, zależą przecież nasza kondycja i dobre samopoczucie. To ważne, szczególnie w czasach pandemii. Nie poddajemy się więc i...

Zajęcia M-Potęga

Podczas spotkań z matematyką „ Matematyka jest wśród nas”, „ Tajemnicze pokoje” uczniowie zmierzyli się z napisaniem zadań, rebusów, łamigłówek, zadań praktycznych, które zostaną wykorzystane w secret-room. Zadania musiały być dostosowane do poszczególnych grup...

Mikołajki

6 grudnia, jak co roku do naszej szkoły zawitał Święty Mikołaj. Pojawił się znienacka i po rozdaniu prezentów zniknął w równie niewyjaśnionych okolicznościach. Mamy pewne podejrzenia, że przygotowuje się do odbycia świątecznej podróży. Nasi uczniowie przyjęli go z z...

Rozdanie nagród – Bezpieczeństwo w internecie 🔐💻

Wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie serdecznie gratulujemy. Komisja konkursowa postanowiła przyznać każdemu uczestnikowi nagrodę. W galerii znajdziecie relacje z tego wydarzenia. 

O nas

Szkoła Podstawowa w Mokrej Lewej, pragnąc sprostać oczekiwaniom rodziców i dzieci oferuje:

– pracę w małych grupach
– otwartość na potrzeby dzieci i rodziców
– bezpieczeństwo
– ciągły rozwój szkoły i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i wychowawców
– pracownię komputerową z dostępem do internetu dla wszystkich uczniów
– naukę języka angielskiego już od klasy 0
– kółka zainteresowań umożliwiające rozwijanie umiejętności naszych uczniów.

Nasza misja i wizja

Realizując założenia statutowe naszej szkoły, pragniemy kształtować naszych wychowanków nie tylko intelektualnie, ale i przystosowywać ich do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa.
Dlatego tak istotne dla nas jest:

– przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie ludzi dorosłych
– przygotowanie uczniów do działań podejmowanych dla własnego rozwoju
– kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne życie i za los państwa
– dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także  możliwość korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej
możliwość pobierania nauki przez dzieci niepełnosprawne oraz niedostosowane społecznie
– opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych
– opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie
– utrzymywanie w szkole bezpiecznych i higienicznych warunków nauki
– upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju
– opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej
– warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej umiejętności spędzania wolnego czasu
– upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych

Klauzula

RODO

BIULETYN

BIP

Deklaracja

DOSTĘPNOŚCI

Kalendarz

Poniedziałek, 31 Stycznia

Zakończenie I semestru

Sobota, 22 stycznia

Dzień Dziadka

Piątek, 21 stycznia

Dzień Babci

Adres

Mokra Lewa 75a,
96-100 Skierniewice

Telefon & Email

(46) 833-30-52, 515 708 399
sekretariat@sp-mokralewa.pl

Z przyjemnością informujemy,
że 22 marca 2021 r.
nasza szkoła otrzymała prestiżowy tytuł 

Szkoła w Chmurze Microsoft

Poprzez uczestnictwo w programie pragniemy rozwijać u naszych uczniów i nauczycieli kompetencje cyfrowe, które są tak bardzo potrzebne we współczesnym świecie.

Szkoła w Chmurze Microsoft to:

  • szkoła bazująca na technologii Microsoft, jednocześnie integrująca nowe modele uczenia się i nauczania, oraz sposoby komunikacji i współpracy pomiędzy nauczycielami, pracownikami, uczniami i rodzicami,
  • szkoła, w której kadra pedagogiczna odgrywa kluczową rolę i jest gotowa na doskonalenie warsztatu pracy z wykorzystaniem nowych technologii, a także ucząca, jak z tej technologii korzystać w procesie zdobywania wiedzy i kompetencji przez uczniów,
  • szkoła przygotowująca uczniów do aktywnego i mądrego wykorzystywania technologii na każdym etapie edukacji. To także szkoła, która koresponduje ze zmianami ekonomicznymi i społecznymi, a przez to przygotowuje swoich uczniów do aktywnego podejmowania wyzwań edukacyjnych i zawodowych po opuszczeniu szkoły.

Skontaktuj się

Lokalizacja: Mokra Lewa 75a
96-100 Skierniewice

Telefon: (46) 833-30-52

Email: sekretariat@sp-mokralewa.pl

Wielkość czcionki
Kontrast