przez Szkołę Podstwową im. Janusza Korczaka w Mokrej Lewej

Dziennik

LIBRUS

PLAN

LEKCJI

Ogłoszenia

Zarządzenie Dyrektora dot. rekrutacji
Zarządzenie Dyrektora

Promocja naszej szkoły

Szkoła podstawowa

im. Janusza Korczaka

Mokra Lewa 75a, tel: (46) 833-30-52, kom: 515 708 399
e-mail: sekretariat@sp-mokralewa.pl

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/22

24 czerwca odbyło się w naszej szkole zakończenie roku szkolnego 2021/2022. Gościliśmy Wójta Gminy Skierniewice Czesława Pytlewskiego oraz przewodniczącego Rady Gminy Witolda Baranowskiego.W uroczystości wzięła również udział cała społeczność szkolna – dyrektor Konrad...

Wycieczka do Płocka

W dniu 21 czerwca /wtorek / odbyła się jednodniowa wycieczka do Płocka. Uczniowie klas 0 – III o godz. 7 45 wyjechali spod szkoły do pięknie położonego płockiego ZOO. Tam wspólnie podziwiali ponad 300 gatunków zwierząt, największą w Polsce kolekcję gadów, nurkujące...

Mały konkurs recytatorski – eliminacje gminne

Uczniowie naszej szkoły brali udział w konkursie recytatorskim. Miło nam poinformować, że uczeń klasy 1b, Antoni Żytyński, zdobył 1 msc., a uczennica klasy 3, Michalina Kumosińska, zdobyła 3 msc. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

Konkurs matematyczny ABAKUS

31 maja 2022 uczniowie klas 1-3 zmierzyli się z zadaniami w ramach szkolnego konkursu matematycznego ABAKUS. Zadania testowe były dostosowane do poziomu klasy 1, klasy 2 i klasy 3. W każdej klasie wybrano mistrza i wicemistrza matematycznego. Wyniki prezentują się...

Dzień dziecka

30 maja 2022 r. w naszej szkole obchodziliśmy radosny i huczny Dzień Dziecka. Rodzice i nauczyciele przygotowali na tę okazję moc atrakcji. Były gry i zabawy korczakowskie, konkurencje sportowe, tatuaże, balony i bańki, a w międzyczasie przepyszny poczęstunek:...

Wycieczka do Torunia

W dniu 27 maja uczniowie klas I-III wyjechali na jednodniową wycieczkę do Torunia. Pomimo deszczowego poranka humory wszystkim dopisywały.  Po przyjeździe do  Torunia spotkaliśmy się z przewodnikiem, który pokazał nam najpiękniejsze zakątki królewskiego miasta....

Ekologiczna szkoła

           Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Mokrej Lewej wzięli udział w programie  EKOLOGICZNA SZKOŁA 2021/2022, którego organizatorem jest Centrum Edukacji Obywatelskiej.            Program ten pogłębił u młodzieży świadomość dotyczącą środowiska...

Mama – najpiękniejsze słowo świata 😃

Mama - to najpiękniejsze słowo świata. Dzień Mamy to jedno z ważniejszych świąt w ciągu roku. To Mama obdarzyła nas nieograniczoną miłością i troszcząc się, prowadzi nas przez życie. Dzieci zrobiły piękne laurki i ten drobny lecz wykonany z sercem upominek wręczyły...

Maj miesiącem książki 

We wtorek przedszkolaki wybrały się na wycieczkę do biblioteki szkolnej. Pani Anetka opowiedziała dzieciom o pracy bibliotekarza, pokazała, gdzie znajduje się przeznaczony specjalnie dla nich regał z książkami. Następnie zaprezentowała i dała do obejrzenia dzieciom...

Z wizytą w strażnicy 

Dnia 11 maja dzieci z klasy 0 odwiedziły jednostkę OSP w Mokrej Lewej. Dzięki tej wizycie dzieci mogły z bliska zobaczyć wozy strażackie i sprzęt pożarniczy, wysłuchały również opowieści o trudnej i niebezpiecznej pracy strażaka. Dowiedziały się, w jakich...

O nas

Szkoła Podstawowa w Mokrej Lewej, pragnąc sprostać oczekiwaniom rodziców i dzieci oferuje:

– pracę w małych grupach
– otwartość na potrzeby dzieci i rodziców
– bezpieczeństwo
– ciągły rozwój szkoły i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i wychowawców
– pracownię komputerową z dostępem do internetu dla wszystkich uczniów
– naukę języka angielskiego już od klasy 0
– kółka zainteresowań umożliwiające rozwijanie umiejętności naszych uczniów.

Nasza misja i wizja

Realizując założenia statutowe naszej szkoły, pragniemy kształtować naszych wychowanków nie tylko intelektualnie, ale i przystosowywać ich do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa.
Dlatego tak istotne dla nas jest:

– przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie ludzi dorosłych
– przygotowanie uczniów do działań podejmowanych dla własnego rozwoju
– kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne życie i za los państwa
– dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także  możliwość korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej
możliwość pobierania nauki przez dzieci niepełnosprawne oraz niedostosowane społecznie
– opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych
– opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie
– utrzymywanie w szkole bezpiecznych i higienicznych warunków nauki
– upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju
– opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej
– warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej umiejętności spędzania wolnego czasu
– upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych

Klauzula

RODO

BIULETYN

BIP

Deklaracja

DOSTĘPNOŚCI

Kalendarz

Poniedziałek, 27 czerwca

Wakacje!

piątek, 24 czerwca

Zakończenie roku szkolnego

piątek, 17 czerwca

Boże Ciało

Adres

Mokra Lewa 75a,
96-100 Skierniewice

Telefon & Email

(46) 833-30-52, 515 708 399
sekretariat@sp-mokralewa.pl

Z przyjemnością informujemy,
że 22 marca 2021 r.
nasza szkoła otrzymała prestiżowy tytuł 

Szkoła w Chmurze Microsoft

Poprzez uczestnictwo w programie pragniemy rozwijać u naszych uczniów i nauczycieli kompetencje cyfrowe, które są tak bardzo potrzebne we współczesnym świecie.

Szkoła w Chmurze Microsoft to:

  • szkoła bazująca na technologii Microsoft, jednocześnie integrująca nowe modele uczenia się i nauczania, oraz sposoby komunikacji i współpracy pomiędzy nauczycielami, pracownikami, uczniami i rodzicami,
  • szkoła, w której kadra pedagogiczna odgrywa kluczową rolę i jest gotowa na doskonalenie warsztatu pracy z wykorzystaniem nowych technologii, a także ucząca, jak z tej technologii korzystać w procesie zdobywania wiedzy i kompetencji przez uczniów,
  • szkoła przygotowująca uczniów do aktywnego i mądrego wykorzystywania technologii na każdym etapie edukacji. To także szkoła, która koresponduje ze zmianami ekonomicznymi i społecznymi, a przez to przygotowuje swoich uczniów do aktywnego podejmowania wyzwań edukacyjnych i zawodowych po opuszczeniu szkoły.

Skontaktuj się

Lokalizacja: Mokra Lewa 75a
96-100 Skierniewice

Telefon: (46) 833-30-52

Email: sekretariat@sp-mokralewa.pl