Dziennik

LIBRUS

PLAN

LEKCJI

Ogłoszenia

Godziny Dostępności Nauczycieli

Promocja naszej szkoły

Szkoła podstawowa

im. Janusza Korczaka

Mokra Lewa 75a, tel: (46) 833-30-52, kom: 515 708 399
e-mail: sekretariat@sp-mokralewa.pl

Targi edukacyjne 🧑‍🏫

16 marca klasy ósme wzięły udział w targach edukacyjnych zorganizowanych na ternie ośrodka OSiR w Skierniewicach. Uczniowie mieli okazję zapoznac się z bogatą ofertą kształcenia prezentowaną przez szkoły z terenu całego powiatu a także powiatów ościennych. Po targach...

Dzień Świętego Patryka🍀 i Tydzień Lingwistyczny

Tydzień Lingwistyczny za nami!Od 13 do 17 marca obchodziliśmy w naszej szkole Tydzień Lingwistyczny.  Ideą przyświecającą temu wydarzeniu było przede wszystkim zmotywowanie uczniów do nauki języków obcych oraz propagowanie zalet różnorodności językowej. Uczniowie...

Dzień promocji szkoły

Nasza gościnna szkoła 13 marca zaprosiła w swoje podwoje wszystkich chętnych. Dla dowiedzającycg zorganizowano: turniej szachowy, spotkanie z robotyką i kodowaniem, eksperymenty, zabawy i gry, spotkanie z językiem polski, zabawy lingwistyczne oraz zdrowy poczęstunek....

Hip hip Human!
Tydzień Humanistyczny w naszej szkole

Humanistyczny, czyli jaki? – najprościej mówiąc dotyczący człowieka, istoty myślącej, twórczej, a zarazem społecznej. Taki właśnie był miniony tydzień w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Mokrej Lewej. Od wszystkich jego uczestników wymagano kluczowych...

MAJSTERKOWO – EKOLOGICZNE ZABAWKI i WSPANIAŁA INTERGRACJA

22 lutego 2023 uczniowie klasy 2a, 2b ,8b oraz przedstawicielka klasy 1 uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych Majsterkowo w Castoramie w Skierniewicach. Tym razem, ku uciesze wszystkich, mieliśmy za zadanie wykonać ekologiczne zabawki. Uczniowie otrzymali ...

Warsztaty Pizzy

23 lutego 2023r. odbyła się wycieczka do Pizzerii „Atmosfera” w Skierniewicach, w której uczestniczyły dzieci z Oddziału Przedszkolnego i uczniowie klasy 1. Najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Mokrej Lewej wzięli udział w warsztatach z...

Ale Heca…

15 lutego naszą szkołę odwiedził cyrk HECA. W czasie występu cała społeczność szkolna miała okazję podziwiać sztuczki cyrkowe. Uczniowie brali czynny udział w pokazach. Największą atrakcją był niewątpliwie wąż, który trafił na ręce każdego dziecka. Było bardzo dużo...

Sowa u Sówek

Tradycją w naszym Oddziale Przedszkolnym są comiesięczne wizyty ciekawych zwierząt z Pastuszkowego Rancza. Tym razem nasze przedszkolne Sówki odwiedziła Sowa Płomykówka o imieniu "Elza". Ten nocny ptak nie tylko pięknie wyglądał, ale również znakomicie prezentował się...

We love Pizza

10 lutego chętni uczniowie z klas 6-8 przybyła do szkoły na warsztaty robienia pizzy. Dzień wcześniej obchodziliśmy Światowy Dzień Pizzy, co ściśle wpisało się w nasze warsztaty. W ten sposób obchodziliśmy również nadchodzące Walentynki. Dzięki uprzejmości Koła...

Magia Dnia Babci i Dziadka

13 stycznia klasy młodsze wraz z oddziałem przedszkolnym wystąpiły przed swoimi Babciami i Dziadkami, aby uczcić ich dzień. Było magicznie- uczniowie zamienili się na chwilę w seniorów, aby pod koniec powrócić jednak do swojego wieku. Na koniec występu dzieci wręczyły...

O nas

Szkoła Podstawowa w Mokrej Lewej, pragnąc sprostać oczekiwaniom rodziców i dzieci oferuje:

– pracę w małych grupach
– otwartość na potrzeby dzieci i rodziców
– bezpieczeństwo
– ciągły rozwój szkoły i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i wychowawców
– pracownię komputerową z dostępem do internetu dla wszystkich uczniów
– naukę języka angielskiego już od klasy 0
– kółka zainteresowań umożliwiające rozwijanie umiejętności naszych uczniów.

Nasza misja i wizja

Realizując założenia statutowe naszej szkoły, pragniemy kształtować naszych wychowanków nie tylko intelektualnie, ale i przystosowywać ich do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa.
Dlatego tak istotne dla nas jest:

– przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie ludzi dorosłych
– przygotowanie uczniów do działań podejmowanych dla własnego rozwoju
– kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne życie i za los państwa
– dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także  możliwość korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej
możliwość pobierania nauki przez dzieci niepełnosprawne oraz niedostosowane społecznie
– opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych
– opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie
– utrzymywanie w szkole bezpiecznych i higienicznych warunków nauki
– upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju
– opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej
– warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej umiejętności spędzania wolnego czasu
– upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych

Klauzula

RODO

BIULETYN

BIP

Deklaracja

DOSTĘPNOŚCI

Kalendarz

niedziela, 2 kwietnia

Niedziela Palmowa

sobota, 1 kwietnia

Prima Aprilis

poniedziałek, 20 marca

Początek astronomicznej wiosny

Adres

Mokra Lewa 75a,
96-100 Skierniewice

Telefon & Email

(46) 833-30-52, 515 708 399
sekretariat@sp-mokralewa.pl

Z przyjemnością informujemy,
że 22 marca 2021 r.
nasza szkoła otrzymała prestiżowy tytuł 

Szkoła w Chmurze Microsoft

Poprzez uczestnictwo w programie pragniemy rozwijać u naszych uczniów i nauczycieli kompetencje cyfrowe, które są tak bardzo potrzebne we współczesnym świecie.

Szkoła w Chmurze Microsoft to:

  • szkoła bazująca na technologii Microsoft, jednocześnie integrująca nowe modele uczenia się i nauczania, oraz sposoby komunikacji i współpracy pomiędzy nauczycielami, pracownikami, uczniami i rodzicami,
  • szkoła, w której kadra pedagogiczna odgrywa kluczową rolę i jest gotowa na doskonalenie warsztatu pracy z wykorzystaniem nowych technologii, a także ucząca, jak z tej technologii korzystać w procesie zdobywania wiedzy i kompetencji przez uczniów,
  • szkoła przygotowująca uczniów do aktywnego i mądrego wykorzystywania technologii na każdym etapie edukacji. To także szkoła, która koresponduje ze zmianami ekonomicznymi i społecznymi, a przez to przygotowuje swoich uczniów do aktywnego podejmowania wyzwań edukacyjnych i zawodowych po opuszczeniu szkoły.

Skontaktuj się

Lokalizacja: Mokra Lewa 75a
96-100 Skierniewice

Telefon: (46) 833-30-52

Email: sekretariat@sp-mokralewa.pl