Hymn Szkoły

Dziennik

LIBRUS

PLAN

LEKCJI

Ogłoszenia

Godziny Dostępności Nauczycieli

Promocja naszej szkoły

Szkoła podstawowa

im. Janusza Korczaka

Mokra Lewa 75a, tel: (46) 833-30-52, kom: 515 708 399
e-mail: sekretariat@sp-mokralewa.pl

Witaj maj….

W naszej szkole uczciliśmy Święto Konstytucji 3 Maja. Z tej okazji uczniowie klas 4-8 przygotowali akademię patriotyczną. Zaprezentowali w niej Obrady Sejmu Młodzieży, przypominając najważniejsze wartości konstytucji oraz narodu polskiego. Piękna i powagi całej...

Earth day

Świętowania Dnia Ziemi ciąg dalszy! Tym razem, uczniowie wzięli udział w zadaniach, które nie tylko rozwijały ich umiejętności językowe, ale także pogłębiały ich zrozumienie ochrony środowiska. Podczas naszej lekcji angielskiego związanej z Dniem Ziemi, uczniowie...

Tydzień Biblijny

Tydzień Biblijny 15-19 kwietnia. W tym tygodniu uczniowie naszej szkoły na lekcjach religii włączyli się w piękna inicjatywę, jaką jest czytanie Pisma Świetego i pogłębianie wiary oraz wiedzy na ten temat. Klasa VI zaangażowała się w narodowe czytanie Biblii. W tym...

Dzień Ziemi

Klasy 1-8 oraz oddział przedszkolny skorzystały dziś z gościnności Nadleśnictwo Skierniewice, Lasy Państwowe i wybrały się do Zwierzyńca. Uczniowie odbyli lekcje w terenie pod przewodnictwem pracownika Lasów Państwowych - dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy, jak...

Pasowanie na Czytelnika

Pierwsza klasa może już oficjalnie wypożyczać książki z naszej szkolnej biblioteki. Uczniowie złożyli dzisiaj uroczyste ślubowanie i otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Szkolny Konkurs Ortograficzny rozstrzygnięty!

W kategorii klas 4-6: - I miejsce - Filip Zaborski - II miejsce - Adam Mierzejewski - III miejsce - Michalina Kumosińska. W kategorii klas 7-8: - I miejsce - Olivier Zaborski - II miejsce - Izabela Młynarska - III miejsce - Bartosz Rutkowski. Serdecznie gratulujemy...

Dzień Promocji

Dzień PROMOCJI już za nami!🎉 Przyszli uczniowie mieli okazję poznać dyrekcję, nauczycieli, dzieci oraz zobaczyć sale lekcyjne i całą naszą placówkę. Były gry, zabawy językowe, zgadywanki, muzyczne i chemiczne eksperymenty i wiele różnych innych aktywności. Mamy...

Pasownie na czytelnika

Pasowanie na Czytelnika 👨‍🎓👩‍🎓 Pierwsza klasa może już oficjalnie wypożyczać książki z naszej szkolnej biblioteki. Uczniowie złożyli dzisiaj uroczyste ślubowanie i otrzymali pamiątkowe dyplomy. 📖

W tydzień dookoła Świata

W dniach 18- 22 marca w naszej szkole odbywał się Tydzień Podróży po Świecie. Każda klasa przygotowała piękne tematyczne dekoracje klasy związane z wylosowanym Państwem- wchodząc do kas mogliśmy przenieść się do Meksyku, Grecji, Egiptu, Japonii, Norwegii, Kanady,...

Konkurs na najpiękniejszą palemkę

Konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną rozstrzygnięty. Pierwsze miejsce zajęła Ewelinka Rutkowska z oddzialu przedszkolnego, drugie miejsce zajęli: Dawid Supera, uczeń klasy piątej oraz Amelka Supera z oddziału przedszkolnego, natomiast trzecie miejsce: Wojtek...

O nas

Szkoła Podstawowa w Mokrej Lewej, pragnąc sprostać oczekiwaniom rodziców i dzieci oferuje:

– pracę w małych grupach
– otwartość na potrzeby dzieci i rodziców
– bezpieczeństwo
– ciągły rozwój szkoły i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i wychowawców
– pracownię komputerową z dostępem do internetu dla wszystkich uczniów
– naukę języka angielskiego już od klasy 0
– kółka zainteresowań umożliwiające rozwijanie umiejętności naszych uczniów.

Nasza misja i wizja

Realizując założenia statutowe naszej szkoły, pragniemy kształtować naszych wychowanków nie tylko intelektualnie, ale i przystosowywać ich do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa.
Dlatego tak istotne dla nas jest:

– przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie ludzi dorosłych
– przygotowanie uczniów do działań podejmowanych dla własnego rozwoju
– kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne życie i za los państwa
– dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także  możliwość korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej
możliwość pobierania nauki przez dzieci niepełnosprawne oraz niedostosowane społecznie
– opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych
– opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie
– utrzymywanie w szkole bezpiecznych i higienicznych warunków nauki
– upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju
– opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej
– warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej umiejętności spędzania wolnego czasu
– upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych

Klauzula

RODO

BIULETYN

BIP

Deklaracja

DOSTĘPNOŚCI

Kalendarz

czwartek, 2 maja

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

środa, 1 maja

Międzynarodowe Święto Pracy

poniedziałek, 22 kwietnia

Międzynarodowy Dzień Ziemi

Adres

Mokra Lewa 75a,
96-100 Skierniewice

Telefon & Email

(46) 833-30-52, 515 708 399
sekretariat@sp-mokralewa.pl

Z przyjemnością informujemy,
że 22 marca 2021 r.
nasza szkoła otrzymała prestiżowy tytuł 

Szkoła w Chmurze Microsoft

Poprzez uczestnictwo w programie pragniemy rozwijać u naszych uczniów i nauczycieli kompetencje cyfrowe, które są tak bardzo potrzebne we współczesnym świecie.

Szkoła w Chmurze Microsoft to:

  • szkoła bazująca na technologii Microsoft, jednocześnie integrująca nowe modele uczenia się i nauczania, oraz sposoby komunikacji i współpracy pomiędzy nauczycielami, pracownikami, uczniami i rodzicami,
  • szkoła, w której kadra pedagogiczna odgrywa kluczową rolę i jest gotowa na doskonalenie warsztatu pracy z wykorzystaniem nowych technologii, a także ucząca, jak z tej technologii korzystać w procesie zdobywania wiedzy i kompetencji przez uczniów,
  • szkoła przygotowująca uczniów do aktywnego i mądrego wykorzystywania technologii na każdym etapie edukacji. To także szkoła, która koresponduje ze zmianami ekonomicznymi i społecznymi, a przez to przygotowuje swoich uczniów do aktywnego podejmowania wyzwań edukacyjnych i zawodowych po opuszczeniu szkoły.

Skontaktuj się

Lokalizacja: Mokra Lewa 75a
96-100 Skierniewice

Telefon: (46) 833-30-52

Email: sekretariat@sp-mokralewa.pl