Dziennik

LIBRUS

PLAN

LEKCJI

Ogłoszenia

Informacje dla ósmoklasistów

Terminy i zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

Zarządzenie Dyrektora

Promocja naszej szkoły

Szkoła podstawowa

im. Janusza Korczaka

Mokra Lewa 75a, tel: (46) 833-30-52, kom: 515 708 399
e-mail: sekretariat@sp-mokralewa.pl

Dzień Krajobrazu

20 października 2021 roku nasza szkoła włączyła się w obchody Dnia Krajobrazu, którego hasłem przewodnim są Otwarte Krajobrazy. Uczestniczyliśmy w spacerze krajobrazowym mającym na celu zwrócenie uwagi na wartość krajobrazów w życiu codziennym. Krajobraz, to nie tylko...

Światowy Dzień Zwierząt

Z okazji ,,Światowego Dnia Zwierząt", który obchodzy jest 4 października, w naszej szkole została zorganizowana zbiórka karmy dla zwierząt dla skierniewickiego schroniska dla zwierząt. Nasi uczniowie wraz z nauczycielami przekazali zebrane dary na ręce opiekunów...

Dzień Edukacji Narodowej

Październik to dla naszej szkoły miesiąc wytężonej nauki, ale i czas świętowania. Wpisany już na trwałe do kalendarza uroczystości szkolnych Dzień Edukacji Narodowej stał się okazją do promocji wielu uczniowskich talentów: wokalnych, recytatorskich i teatralnych....

Europejski Dzień Języków

Europejski Dzień Języków (EDJ) został ustanowiony przez Radę Europy w 2001 r. i jest obchodzony we wszystkich krajach europejskich.   Obchody Europejskiego Dnia Języków miały swój oddźwięk również w naszej szkole, a wszystko po to, by świętować różnorodność...

mPotęga

We wrześniu rozpoczęliśmy nową przygodę z matematyką w ramach VIII edycji programu „mPotega”. Tytuł naszego projektu: „Przygody profesora Pi”. Projekt został dofinansowany przez Fundację mBanku. Zajęcia są skierowane do uczniów klas VII-VIII. Podczas pierwszych zajęć...

#superkoderzy

Relacja z zajęć  dodatkowych #superkoderzy, które odbywają się u nas w szkole. Video

Krótko o wolontariacie

4 października naszą szkołę odwiedziła reprezentantka Hospicjum Anny Olszewskiej w Skierniewicach. Pani opowiedziała klasom 6-8 o idei wolontariatu, pokazała filmy z różnych uroczystości w hospicjum i zachęciła młodzież  do czynnego brania udziału w różnorodnych...

Akcja renowacja

Dzięki zaangażowaniu Rodziców oraz starżaków OSP Mokra Lewa wyremontowany został plac zabaw oraz odnowiona sala lekcyjna. Ogromne podziękowania dla wszystkich zangażowanych w akcję.

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

1 października 2021 r. w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Mokrej Lewej odbył się Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Uczniowie z klas III – VIII mogli sprawdzić swoją znajomość tabliczki mnożenia. Koordynatorzy akcji p. Magdalena Różycka oraz p. Lucyna Urbanek...

Wrzesień w klasach 0-3

Przedstawiamy filmowy skrót wrześniowych wydarzeń. https://www.youtube.com/watch?v=vSqWWGBH8ic

O nas

Szkoła Podstawowa w Mokrej Lewej, pragnąc sprostać oczekiwaniom rodziców i dzieci oferuje:

– pracę w małych grupach
– otwartość na potrzeby dzieci i rodziców
– bezpieczeństwo
– ciągły rozwój szkoły i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i wychowawców
– pracownię komputerową z dostępem do internetu dla wszystkich uczniów
– naukę języka angielskiego już od klasy 0
– kółka zainteresowań umożliwiające rozwijanie umiejętności naszych uczniów.

Nasza misja i wizja

Realizując założenia statutowe naszej szkoły, pragniemy kształtować naszych wychowanków nie tylko intelektualnie, ale i przystosowywać ich do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa.
Dlatego tak istotne dla nas jest:

– przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie ludzi dorosłych
– przygotowanie uczniów do działań podejmowanych dla własnego rozwoju
– kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne życie i za los państwa
– dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także  możliwość korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej
możliwość pobierania nauki przez dzieci niepełnosprawne oraz niedostosowane społecznie
– opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych
– opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie
– utrzymywanie w szkole bezpiecznych i higienicznych warunków nauki
– upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju
– opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej
– warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej umiejętności spędzania wolnego czasu
– upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych

Klauzula

RODO

BIULETYN

BIP

Deklaracja

DOSTĘPNOŚCI

Kalendarz

Czwartek,11 listopada

Narodowe Święto Niepodległości

Czwartek, 21 października

Dzień Otwarty Szkoły

Czwartek, 14 października

Dzień Komisji Edukacji Narodowej

Środa, 1 września

Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2021/22

Adres

Mokra Lewa 75a,
96-100 Skierniewice

Telefon & Email

(46) 833-30-52, 515 708 399
sekretariat@sp-mokralewa.pl

Z przyjemnością informujemy,
że 22 marca 2021 r.
nasza szkoła otrzymała prestiżowy tytuł 

Szkoła w Chmurze Microsoft

Poprzez uczestnictwo w programie pragniemy rozwijać u naszych uczniów i nauczycieli kompetencje cyfrowe, które są tak bardzo potrzebne we współczesnym świecie.

Szkoła w Chmurze Microsoft to:

  • szkoła bazująca na technologii Microsoft, jednocześnie integrująca nowe modele uczenia się i nauczania, oraz sposoby komunikacji i współpracy pomiędzy nauczycielami, pracownikami, uczniami i rodzicami,
  • szkoła, w której kadra pedagogiczna odgrywa kluczową rolę i jest gotowa na doskonalenie warsztatu pracy z wykorzystaniem nowych technologii, a także ucząca, jak z tej technologii korzystać w procesie zdobywania wiedzy i kompetencji przez uczniów,
  • szkoła przygotowująca uczniów do aktywnego i mądrego wykorzystywania technologii na każdym etapie edukacji. To także szkoła, która koresponduje ze zmianami ekonomicznymi i społecznymi, a przez to przygotowuje swoich uczniów do aktywnego podejmowania wyzwań edukacyjnych i zawodowych po opuszczeniu szkoły.

Skontaktuj się

Lokalizacja: Mokra Lewa 75a
96-100 Skierniewice

Telefon: (46) 833-30-52

Email: sekretariat@sp-mokralewa.pl

Wielkość czcionki
Kontrast