Dziennik

LIBRUS

PLAN

LEKCJI

Ogłoszenia

Promocja naszej szkoły

Szkoła podstawowa

im. Janusza Korczaka

Mokra Lewa 75a, tel: (46) 833-30-52, kom: 515 708 399
e-mail: sekretariat@sp-mokralewa.pl

Rozdanie nagród – Bezpieczeństwo w internecie 🔐💻

Wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie serdecznie gratulujemy. Komisja konkursowa postanowiła przyznać każdemu uczestnikowi nagrodę. W galerii znajdziecie relacje z tego wydarzenia. 

Wychowanie przez czytanie 📖

     Starsi uczniowie naszej szkoły biorą udział w programie edukacyjnym „Wychowanie przez czytanie”. W trakcie zajęć bibliotecznych i wychowawczych uczniowie poznają uniwersalne wartości moralne. Poznają je poprzez lekturę opowiadań ze zbioru Gorzka czekolada z tomu...

Podziękowania

Serdecznie dziękujemy za poświęcenie czasu na rzecz szkoły Panu Alojzemu Kowalczykowi, Łukaszowi Sobczakowi, Jarkowi Domizie oraz Państwu Tomaszowi i Dorocie Wojciechowskim. Dzięki Państwa zaangażowaniu złożone zostały nowe meble do szatni, przez co uczniom Naszej...

Nasza „Ekologiczna szkoła”

Uczniowie naszej szkoły realuzują zadania w ramach programu ,,Ekologiczna szkoła", którego organizatorem jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej. Wraz z nauczycielem przyrody i biologii wybrali się na spacer, gdzie odbyli ,,lekcje w terenie". Takie zajęcia są...

Rocznica odzyskania niepodległości

 W tym roku obchodzimy 103 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Z tej okazji w naszej szkole w dniu 10 listopada 2021r. odbyła się uroczystość szkolna pod hasłem „Kocham wolność”. Apel rozpoczęliśmy od wprowadzenia pocztu sztandarowego szkoły, odśpiewania...

Wizyta Policjanta

9 listopada do naszej szkoły zawitał przedstawiciel Policji w Skierniewicach. Zwrócił uwagę uczniów na bezpieczeństwo pieszych jak i rowerzystów na drodze. Młodsi uczniowie obdarowani zostali odblaskami.

Barwy jesieni

Dnia 05.11.2021 r. w naszej szkole został rozstrzygnięty szkolny konkurs plastyczny pt. “Barwy jesieni”.Organizatorami konkursu byli wychowawcy klas 0-III. Konkurs skierowany był dla klas 0-III i przystąpiło do niego 40 uczniów. Celem konkursu było kształtowanie i...

Zdrowo i kolorowo

4 listopada 2021 r. uczniowie kl. 1a i kl. 1b wraz z wychowawcami przygotowali wspólny poczęstunek. W głównym menu znalazły się tosty oraz owocowo - warzywne przekąski. Każdy z uczniów mógł skomponować kolorowy talerz ze swoimi ulubionymi przysmakami. Taka forma zajęć...

Teatr internetowy TVP dla szkół

28 października 2021 roku uczniowie klas 1-3 oraz dzieci z oddziału przedszkolnego obejrzeli teatrzyk internetowy pt. "Tymoteusz wśród ptaków". Transmisję prowadził Lubuski Teatr w Zielonej Górze. Barwny, zabawny spektakl z elementami musicalowymi, rozfruwanymi...

Jesteśmy „nakręceni” ❤️

Dziękujemy Wam, byliscie wspaniali- jak zawsze. Dzięki akcji zbierania korków ogłoszonej przez Szkolne Koło Wolontariatu udało się uzbierać około 20 tys. nakrętek plastikowych. Całość została przekazana na konto małej Zosi. Lubimy ponagac🙂

O nas

Szkoła Podstawowa w Mokrej Lewej, pragnąc sprostać oczekiwaniom rodziców i dzieci oferuje:

– pracę w małych grupach
– otwartość na potrzeby dzieci i rodziców
– bezpieczeństwo
– ciągły rozwój szkoły i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i wychowawców
– pracownię komputerową z dostępem do internetu dla wszystkich uczniów
– naukę języka angielskiego już od klasy 0
– kółka zainteresowań umożliwiające rozwijanie umiejętności naszych uczniów.

Nasza misja i wizja

Realizując założenia statutowe naszej szkoły, pragniemy kształtować naszych wychowanków nie tylko intelektualnie, ale i przystosowywać ich do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa.
Dlatego tak istotne dla nas jest:

– przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie ludzi dorosłych
– przygotowanie uczniów do działań podejmowanych dla własnego rozwoju
– kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne życie i za los państwa
– dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także  możliwość korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej
możliwość pobierania nauki przez dzieci niepełnosprawne oraz niedostosowane społecznie
– opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych
– opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie
– utrzymywanie w szkole bezpiecznych i higienicznych warunków nauki
– upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju
– opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej
– warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej umiejętności spędzania wolnego czasu
– upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych

Klauzula

RODO

BIULETYN

BIP

Deklaracja

DOSTĘPNOŚCI

Kalendarz

Czwartek,25 listopada

Dzień Otwarty

Czwartek,11 listopada

Narodowe Święto Niepodległości

Czwartek, 21 października

Dzień Otwarty Szkoły

Adres

Mokra Lewa 75a,
96-100 Skierniewice

Telefon & Email

(46) 833-30-52, 515 708 399
sekretariat@sp-mokralewa.pl

Z przyjemnością informujemy,
że 22 marca 2021 r.
nasza szkoła otrzymała prestiżowy tytuł 

Szkoła w Chmurze Microsoft

Poprzez uczestnictwo w programie pragniemy rozwijać u naszych uczniów i nauczycieli kompetencje cyfrowe, które są tak bardzo potrzebne we współczesnym świecie.

Szkoła w Chmurze Microsoft to:

  • szkoła bazująca na technologii Microsoft, jednocześnie integrująca nowe modele uczenia się i nauczania, oraz sposoby komunikacji i współpracy pomiędzy nauczycielami, pracownikami, uczniami i rodzicami,
  • szkoła, w której kadra pedagogiczna odgrywa kluczową rolę i jest gotowa na doskonalenie warsztatu pracy z wykorzystaniem nowych technologii, a także ucząca, jak z tej technologii korzystać w procesie zdobywania wiedzy i kompetencji przez uczniów,
  • szkoła przygotowująca uczniów do aktywnego i mądrego wykorzystywania technologii na każdym etapie edukacji. To także szkoła, która koresponduje ze zmianami ekonomicznymi i społecznymi, a przez to przygotowuje swoich uczniów do aktywnego podejmowania wyzwań edukacyjnych i zawodowych po opuszczeniu szkoły.

Skontaktuj się

Lokalizacja: Mokra Lewa 75a
96-100 Skierniewice

Telefon: (46) 833-30-52

Email: sekretariat@sp-mokralewa.pl

Wielkość czcionki
Kontrast