przez Szkołę Podstwową im. Janusza Korczaka w Mokrej Lewej

Dziennik

LIBRUS

PLAN

LEKCJI

Ogłoszenia

Informacje dla ósmoklasistów

Terminy i zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

Zarządzenie Dyrektora dot. rekrutacji
Zarządzenie Dyrektora

Promocja naszej szkoły

Szkoła podstawowa

im. Janusza Korczaka

Mokra Lewa 75a, tel: (46) 833-30-52, kom: 515 708 399
e-mail: sekretariat@sp-mokralewa.pl

Z wizytą u dzielnych strażaków

  6 maja 2022 uczniowie kl. 1-3 odzwiedzili OSP w Mokrej Lewej. Była to świetna okazja do przybliżenia dzieciom zawodu strażaka. Mogliśmy przymierzać hełmy, ubiory strażackie, zobaczyć z bliska wyposażenie strażnicy oraz wozów strażackich. Do atrakcji zaliczyć...

Gdańsk z projektem Poznaj Polskę

Projekt „Poznaj Polskę” zrealizowany! W dniach 05-06 maja 2022 r. uczniowie klas IV-VIII wzięli udział w 2-dniowej wycieczce krajoznawczej do Gdańska i Gdyni. Wyjazd zorganizowano w ramach rządowego projektu „Poznaj Polskę”. Dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w...

Nasz szkolny Mistrz Pożarnictwa

Miło nam poinformować, że uczeń klasy IV- Borys Koronka zajął V miejsce w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Pożarniczej w kategorii młodszej (klasy 1-4). Borys należy do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP Mokra Lewa i bardzo interesuje się działaniami Straży...

Witaj maj, 3 maj…

W tym roku przypada 231 rocznica uchwalenia pierwszej w Europie, a drugiej na świecie konstytucji. Uroczysty apel z okazji rocznicy utworzenia konstytucji 3 maja rozpoczęliśmy od wprowadzenia pocztu sztandarowego szkoły, odśpiewania hymnu państwowego i  zabrania ...

Światowy Dzień Ziemi

Z okazji Światowego Dnia Ziemi, w szkole odbył się niekonwencjonalny pokaz mody. Dzieci prezentowały stroje, które powstały z różnorodnych materiałów przeznaczonych do recyklingu np. kartony, worki, gazety, butelki plastikowe, folia spożywcza, bąbelkowa, płyty cd,...

Idzie wąż…

Idzie wąż wąską dróżką,Nie porusza żadną nóżką,Poruszałby gdyby mógł,Lecz wąż przecież nie ma nóg! Wąż zbożowy trafił w poniedziałek w odwiedziny do naszych dzieci z zerówki szkolnej. Nasi najmłodsi uczniowie przyjęli go z entuzjazmem i bez cienia strachu. Dowiedzieli...

Dzień Ziemi🌎

22 kwietnia w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Ziemi. Klasa 0 oraz klasy 2 i 3 podjęły z tej okazji różne aktywności przez co poszerzyły swoją wiedzę o ekologii. Wszyscy się przy tym fantastycznie bawili. 

Wielkanocne rękodzieła 🐣🐑

W dniu 13 kwietnia roztrzygnięto szkolny konkurs na najpiękniejszy stroik wielkanocny. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni, a zwycięzcy otrzymali dyplomy. Gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach. 

Gminny Konkurs wiedzy pożarniczej🚒

W dniu 12.04.2022r. w sali OSP Mokra Lewa odbyły się gminne eliminacje konkursu wiedzy pożarniczej. Miło nam poinformować, że 1,2 i 3 miejsce w grupie klas 5-8 zajęli kolejno: 1. Zuzanna Nowak 2. Weronika Romanowska 3. Kacper Romanowski  Zaś w klasach 1- 4 1. Borys...

O nas

Szkoła Podstawowa w Mokrej Lewej, pragnąc sprostać oczekiwaniom rodziców i dzieci oferuje:

– pracę w małych grupach
– otwartość na potrzeby dzieci i rodziców
– bezpieczeństwo
– ciągły rozwój szkoły i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i wychowawców
– pracownię komputerową z dostępem do internetu dla wszystkich uczniów
– naukę języka angielskiego już od klasy 0
– kółka zainteresowań umożliwiające rozwijanie umiejętności naszych uczniów.

Nasza misja i wizja

Realizując założenia statutowe naszej szkoły, pragniemy kształtować naszych wychowanków nie tylko intelektualnie, ale i przystosowywać ich do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa.
Dlatego tak istotne dla nas jest:

– przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie ludzi dorosłych
– przygotowanie uczniów do działań podejmowanych dla własnego rozwoju
– kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne życie i za los państwa
– dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także  możliwość korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej
możliwość pobierania nauki przez dzieci niepełnosprawne oraz niedostosowane społecznie
– opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych
– opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie
– utrzymywanie w szkole bezpiecznych i higienicznych warunków nauki
– upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju
– opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej
– warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej umiejętności spędzania wolnego czasu
– upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych

Klauzula

RODO

BIULETYN

BIP

Deklaracja

DOSTĘPNOŚCI

Kalendarz

wtorek, 3 maja

Święto Konstytucji 3 maja

poniedziałek, 2 maja

Dzień Flagi RP

Niedziela, 1 maja

Święto pracy

Adres

Mokra Lewa 75a,
96-100 Skierniewice

Telefon & Email

(46) 833-30-52, 515 708 399
sekretariat@sp-mokralewa.pl

Z przyjemnością informujemy,
że 22 marca 2021 r.
nasza szkoła otrzymała prestiżowy tytuł 

Szkoła w Chmurze Microsoft

Poprzez uczestnictwo w programie pragniemy rozwijać u naszych uczniów i nauczycieli kompetencje cyfrowe, które są tak bardzo potrzebne we współczesnym świecie.

Szkoła w Chmurze Microsoft to:

  • szkoła bazująca na technologii Microsoft, jednocześnie integrująca nowe modele uczenia się i nauczania, oraz sposoby komunikacji i współpracy pomiędzy nauczycielami, pracownikami, uczniami i rodzicami,
  • szkoła, w której kadra pedagogiczna odgrywa kluczową rolę i jest gotowa na doskonalenie warsztatu pracy z wykorzystaniem nowych technologii, a także ucząca, jak z tej technologii korzystać w procesie zdobywania wiedzy i kompetencji przez uczniów,
  • szkoła przygotowująca uczniów do aktywnego i mądrego wykorzystywania technologii na każdym etapie edukacji. To także szkoła, która koresponduje ze zmianami ekonomicznymi i społecznymi, a przez to przygotowuje swoich uczniów do aktywnego podejmowania wyzwań edukacyjnych i zawodowych po opuszczeniu szkoły.

Skontaktuj się

Lokalizacja: Mokra Lewa 75a
96-100 Skierniewice

Telefon: (46) 833-30-52

Email: sekretariat@sp-mokralewa.pl