Informacje ogólne

Dyrektor: Konrad Prokopczyk

e-mail: konrad.prokopczyk@sp-mokralewa.pl

Klasy: 1-8, Oddział przedszkolny

BIP

STATUT SZKOŁY

KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Dziennik

LIBRUS

PLAN

LEKCJI

Ogłoszenia

Lista przyjętych - rekrutacja 2021/2022
Informacje dla ósmoklasistów

Terminy i zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

Zarządzenie Dyrektora

Promocja naszej szkoły

Szkoła podstawowa

im. Janusza Korczaka

Mokra Lewa 75a, tel: (46) 833-30-52, kom: 515 708 399
e-mail: sekretariat@sp-mokralewa.pl

Zielona szkoła-czas start

Klasy 4-8 14 września wyjechały na Zielona Szkołę. Ahoj przygodo!

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Dnia 1 września 2021 r. społeczność Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Mokrej Lewej zainaugurowała nowy rok szkolny 2021/2022. Część oficjalną rozpoczął Poczet Sztandarowy, w którym po raz pierwszy pełnili służbę najstarsi uczniowie kolejnych klas VII i VIII....

Witajcie Wakacje!!!

25 czerwca 2021r. w szkole wybrzmiał ostatni dzwonek w tym roku szkolnym. Uroczyste zakończenie roku szkolnego było miłym podsumowaniem czasu wytężonej dla uczniów pracy. Wszyscy odebrali świadectwa, dyplomy oraz nagrody. Klasa 7 pożegnała klasę 8 przygotowaną częścią...

M potęga

Nasza szkoła otrzymała grant w wysokości 8000 zł w VIII edycji programu ”mPotęga” organizowanego przez fundację mBanku w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć. Tytuł projektu „Przygody profesora Pi”. Zajęcia będą odbywały się w nowym roku szkolnym 2021/2022. Są one...

#Łódzkie gra w szachy

– W szachach nie jest najważniejsze wygrywanie turniejów .Przede wszystkim sama nauka powoduje, że są one pozytywnym wspomagaczem. Dzięki temu lepiej funkcjonuje pamięć i można osiągać lepsze wyniki w szkole. Niezależnie od wyników gry, ten wspomagacz będzie wam...

Wyniki konkursu ” Latawiec…”

Informacja z przeprowadzonego konkursuBiblioteka Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Mokrej Lewej rozstrzygnęła konkurs na najciekawszy latawiec wykonany własnoręcznie z elementami odwołującymi się do postaci i twórczości patrona naszej szkoły - Janusza...

Kibicujemy naszym

Cała społeczność szkolna kibicuje dziś naszej reprezentacji.

Gofrowy dzień

„Gofry w wersji FIT” W naszej szkole dzieci nie tylko zdobywają wiedzę z książek, ale nabywają również wiele umiejętności przydatnych w życiu codziennym. Uczniowie z klasy II wraz ze swoją wychowawczynią przygotowali przepyszne, zdrowe gofry… Dlaczego nie? Przecież...

Dumni z Polski

Z dumą prezentujemy certyfikat, który otrzymała nasza szkoła za udział w projekcie Dumni z Polski. Uczniowie brali aktywny udział w zajęciach. Z niecierpliwościa czekamy na kolejne projekty.

Obchody Dnia Dziecka

Dzień Dziecka w naszej szkole trwał trzy dni. 31 maja klasy 0 - 3 wybrały się z tej okazji na wycieczjke do Skierniewic. Odwiedziły park miejski, obejrzały seans filmowy w Kinie Polonez oraz korzystając z okazji i pięknej pogody wybrały sie na lody do miejscowej...

O nas

Szkoła Podstawowa w Mokrej Lewej, pragnąc sprostać oczekiwaniom rodziców i dzieci oferuje:

– pracę w małych grupach
– otwartość na potrzeby dzieci i rodziców
– bezpieczeństwo
– ciągły rozwój szkoły i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i wychowawców
– pracownię komputerową z dostępem do internetu dla wszystkich uczniów
– naukę języka angielskiego już od klasy 0
– kółka zainteresowań umożliwiające rozwijanie umiejętności naszych uczniów.

Nasza misja i wizja

Realizując założenia statutowe naszej szkoły, pragniemy kształtować naszych wychowanków nie tylko intelektualnie, ale i przystosowywać ich do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa.
Dlatego tak istotne dla nas jest:

– przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie ludzi dorosłych
– przygotowanie uczniów do działań podejmowanych dla własnego rozwoju
– kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne życie i za los państwa
– dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także  możliwość korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej
możliwość pobierania nauki przez dzieci niepełnosprawne oraz niedostosowane społecznie
– opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych
– opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie
– utrzymywanie w szkole bezpiecznych i higienicznych warunków nauki
– upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju
– opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej
– warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej umiejętności spędzania wolnego czasu
– upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych

Klauzula

RODO

BIULETYN

BIP

Deklaracja

DOSTĘPNOŚCI

Kalendarz

Czwartek,11 listopada

Narodowe Święto Niepodległości

Czwartek, 14 października

Dzień Komisji Edukacji Narodowej

Środa, 1 września

Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2021/22

Adres

Mokra Lewa 75a,
96-100 Skierniewice

Telefon & Email

(46) 833-30-52, 515 708 399
sekretariat@sp-mokralewa.pl

Z przyjemnością informujemy,
że 22 marca 2021 r.
nasza szkoła otrzymała prestiżowy tytuł 

Szkoła w Chmurze Microsoft

Poprzez uczestnictwo w programie pragniemy rozwijać u naszych uczniów i nauczycieli kompetencje cyfrowe, które są tak bardzo potrzebne we współczesnym świecie.

Szkoła w Chmurze Microsoft to:

  • szkoła bazująca na technologii Microsoft, jednocześnie integrująca nowe modele uczenia się i nauczania, oraz sposoby komunikacji i współpracy pomiędzy nauczycielami, pracownikami, uczniami i rodzicami,
  • szkoła, w której kadra pedagogiczna odgrywa kluczową rolę i jest gotowa na doskonalenie warsztatu pracy z wykorzystaniem nowych technologii, a także ucząca, jak z tej technologii korzystać w procesie zdobywania wiedzy i kompetencji przez uczniów,
  • szkoła przygotowująca uczniów do aktywnego i mądrego wykorzystywania technologii na każdym etapie edukacji. To także szkoła, która koresponduje ze zmianami ekonomicznymi i społecznymi, a przez to przygotowuje swoich uczniów do aktywnego podejmowania wyzwań edukacyjnych i zawodowych po opuszczeniu szkoły.

Skontaktuj się

Lokalizacja: Mokra Lewa 75a
96-100 Skierniewice

Telefon: (46) 833-30-52

Email: sekretariat@sp-mokralewa.pl

Wielkość czcionki
Kontrast