SP im. Janusza Korczaka w Mokrej Lewej

Historia szkoły

HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MOKREJ LEWEJ 1958 – 2009

 JANUSZ KORCZAK – PATRON NASZEJ SZKOŁY

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W MOKREJ LEWEJ ZOSTAŁA UTWORZONA DZIĘKI OGROMNEJ INICJATYWIE JEJ MIESZKA ŃCÓW. NALEŻELI DO NICH:

ANTONI KUMOSIŃSKI
JANINA SZYMCZAK
STANISŁAWA KARALUS
JANINA KOSMATKA -PERLIŃSKA
OWCZAREK STANISŁAW
NAJWIĘKSZE ZASŁUGI NALEŻY JEDNAK PRZYPISAĆ PANU ANTONIEMU KUMOSIŃSKIEMU. TO WŁAŚNIE PAN KUMOSIŃSKI, MAJĄC POPARCIE ÓWCZESNEGO STAROSTY – PANA GOLANOWSKIEGO, JEŹDZIŁ DO ŁODZI PERTRAKTOWAĆ Z WŁADZAMI W SPRAWIE UTWORZENIA SZKOŁY W MOKREJ LEWEJ BY UMOŻLIWIĆ NAUKĘ NAJMŁODSZYM DZIECIOM W MIEJSCU ZAMIESZKANIA.

SZKOŁA POWSTAŁA DZIĘKI POMOCY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ. ÓWCZESNI STRAŻACY SWÓJ BUDYNEK STOJĄCY PRZY ROZDROŻU DRÓG UDOSTĘPNILI DLA POTRZEB SZKOŁY. PRZYCZYNIŁO SIĘ TO DO ROZWIĄZANIA PROBLEMU NAUCZANIA DZIECI W WIEKU WCZESNO – SZKOLNYM.
PO PRZERÓBKACH BUDYNEK PODZIELONO NA DWIE CZĘŚCI, KTÓRE MIAŁY ODDZIELNE WEJŚCIA. STRAŻACY ZAJĘLI 1/3 OGÓLNEJ POWIERZCHNI BUDYNKU. W CZĘŚCI ZAJMOWANEJ PRZEZ SZKOŁĘ WYDZIELONO DWIE SALE LEKCYJNE, KANCELARIĘ, A W PÓŹNIEJSZYM CZASIE DOBUDOWANO KORYTARZ. NA TAKIEJ POWIERZCHNI UCZYŁO SIĘ NP. W ROKU SZKOLNYM 1992/93 SIEDEMDZIESIĘCIORO DZIECI.
PIERWSZYM NAUCZYCIELEM TEJ SZKOŁY I JEJ KIEROWNIKIEM BYŁ PAN DYREKTOR HENRYK STOPIŃSKI, KTÓRY PRZEZ PÓŁTORA ROKU PRACOWAŁ JAKO JEDYNY PEDAGOG. ROZPOCZĄŁ PRACĘ 01 MARCA 1958 ROKU, A 1 WRZEŚNIA 1959 r. PODJĘŁA PRACĘ PANI HELENA WÓJCIK. PRZEZ 29 LAT KIEROWNIKIEM, A PÓŹNIEJ DYREKTOREM TEJ SZKOŁY BYŁA PANI ZOFIA CABAN.
ZE WZGLĘDU NA UCIĄŻLIWE WARUNKI PRACY STRAŻAKÓW, UCZNIÓW I NAUCZYCIELI SPOŁECZEŃSTWO MOKREJ LEWEJ CZYNIŁO STARANIA O MOZLIWOŚĆ WYBUDOWANIA NOWEGO BUDYNKU.
POD KONIEC LAT OSIEMDZIESIĄTYCH POWSTAŁA MOŻLIWOŚĆ WYBUDOWANIA NOWEJ REMIZY STRAŻACKIEJ. DZIĘKI ZDECYDOWANEJ POSTAWIE ÓWCZESNEGO WÓJTA GMINY SKIERNIEWICE PANA ALEKSANDRA MAKOWSKIEGO ORAZ DOBREJ WSPÓŁPRACY Z ZARZĄDEM RADY GMINY WYBUDOWANO STRAŻNICĘ I SZKOŁĘ, W KTÓREJ UCZYMY SIĘ DO DZIŚ.
NASZA SZKOŁA PRZEZ WIELE LAT BYŁA SZKOŁĄ 4 – ODDZIAŁOWĄ, CZYLI DLA DZIECI W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM.
W WYNIKU PRZEPROWADZONEJ REFORMY OŚWIATY RADA GMINY SKIERNIEWICE W DNIU 15 MARCA 1999 ROKU PODJĘŁA UCHWAŁĘ W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA 4 – ODDZIAŁOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MOKREJ LEWEJ W 6 –CIO KLASOWĄ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ.
W 2005 ROKU DLA POTRZEB SZKOŁY PRZEJĘTO CZĘŚĆ POMIESZCZEŃ PO GARAŻĄCH STRAŻACKICH. ZYSKALIŚMY 3 SALE LEKCYJNE I SALĘ REKREACYJNĄ.
W LATACH 1998 – 2010 DYREKTOREM SZKOŁY BYŁA PANI GRAŹYNA WÓJT-STROŻEK.
W LATACH 2010 – 2014 DYREKTOREM SZKOŁY BYŁA PANI DANUTA KWIECIŃSKA.

OD ROKU 2015 DO 2019 DYREKTOREM SZKOŁY BYŁA PANI BEATA CZAPOROWSKA- BOŻEK.

W ROKU 2019 STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY OBJĄŁ PAN KONRAD PROKOPCZYK.

Rozbudowany, wyremontowany i odmieniony budynek szkoły, poddany termomodernizacji w 2020 r.; przyjazne, spokojne otoczenie, z atrakcyjnym dla najmłodszych placem zabaw

Skontaktuj się

Lokalizacja: Mokra Lewa 75a
96-100 Skierniewice

Telefon: (46) 833-30-52

Email: sekretariat@sp-mokralewa.pl

BIULETYN

BIP

Klauzula

RODO

Dziennik

LIBRUS