Pobierz

dokumenty

Dla rodziców

Pobierz

dokumenty

Obiady

Deklaracja zgłoszenia na obiady

Świetlica

Karta zgłoszenia do świetlicy

Informacje dla ósmoklasistów

Terminy i zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

Przedszkole

Upoważnienie do odbioru dziecka

Wycieczka

Zgoda na wycieczkę

Zwolnienie

Zwolnienie z zajęć lekcyjnych

Religia

Oświadczenie woli

Wizerunek

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Skontaktuj się

Lokalizacja: Mokra Lewa 75a
96-100 Skierniewice

Telefon: (46) 833-30-52

Email: sekretariat@sp-mokralewa.pl

BIULETYN

BIP

Klauzula

RODO

Dziennik

LIBRUS