Zgodnie z regulaminem Samorządu Uczniowskiego dnia 13 września 2021 r. dokonano wyboru nowego Prezydium.  Uczniowie klas I-VIII głosowali w sposób tajny i demokratyczny, a wybory poprzedzone były kilkudniową kampanią kandydatów. W zaciętej rywalizacji zwyciężyli najbardziej kreatywni w swoich pomysłach uczniowie.

W roku szkolnym 2021/2022 naszej uczniowskiej organizacji przewodniczyć będzie uczennica klasy VII b – Zuzanna Nowak. Na jej zastępczynię wybrano Agnieszkę Reczulską – uczennicę klasy VII a. Skarbnikiem szkoły natomiast została przedstawicielka klasy VIII – Łucja Murgrabia. Koleżankom najstarszych klas serdecznie gratulujemy! Pragniemy też powinszować opiekunowi szkolnego samorządu, którym została pani Agata Gruchała i kolejny już rok pełnić będzie tę zaszczytną funkcję. Wszystkich uczniów szkoły – i młodszych, i starszych – zapraszamy do współpracy i wspierania naszych inicjatyw. Uczmy się i bawmy przez wspólne projekty i doświadczenia, i pamiętajmy – szkoła to nasz dugi dom smile

Nasz Samorząd Uczniowski