Dzięki zaangażowaniu Rodziców oraz starżaków OSP Mokra Lewa wyremontowany został plac zabaw oraz odnowiona sala lekcyjna. Ogromne podziękowania dla wszystkich zangażowanych w akcję.