W ramach pracy biblioteki Szkoły Podstawowej im.J.Korczaka w Mokrej Lewej przeprowadzono dla klas 1-3 zajęcia o tematyce biblioteczno -historycznej pod hasłem Żołnierze Niezłomni. Żołnierze ci walczyli z bolszewizmem sowieckim o wolną, suwerenną, bezpieczną Polskę.Nie bali się, mieli honor i odnosili liczne sukcesy. Dzieci zapoznały się z dwiema postaciami: Danutą Siedzikówną „Inką” i Witoldem Pileckim „Witoldem”.
CHWAŁA BOHATEROM