W Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Mokrej Lewej Narodowe Czytanie „Nad Niemnem” 2023 odbyło się w trzech turach. W pierwszej kolejności oddział przedszkolny i klasy I – III w poniedziałek 11 września zapoczątkowały akcję słuchając czytanych przez nauczycieli wybranych fragmentów opisów przyrody z dzieła „Nad Niemnem” E. Orzeszkowej. Następnie uczniowie z pomocą nauczycieli wykonali prace plastyczne zainspirowane czytanymi fragmentami.

We wtorek – klasy IV i V rozpoczęły od zapoznania się z krótką biografią autorki powieści oraz fabułą książki. Następnie wybrani uczniowie w asyście nauczycielki języka polskiego czytali fragmenty przedstawiające piękno przyrody, dworek w Korczynie i mogiłę powstańczą. Rozmawiali również o wartościach, które jednoczą ludzi. Obejrzeli fragment filmu o legendzie dotyczącej pochodzenia nazwiska Bohatyrowiczów. Na koniec posłuchali piosenki w wykonaniu zespołu Czerwone Gitary pt. „Niebo z moich stron”, której teledysk stanowiły urywki z filmu Nad Niemnem.

Klasy najstarsze celebrowały Narodowe Czytanie w stworzonej wraz z wychowawczyniami kawiarence literackiej, której przyświecało motto „Kawałek dobrej książki z kawałkiem dobrego ciasta”. Gdy wszyscy zajęli wygodne miejsca nauczycielka języka polskiego przedstawiła sylwetkę Elizy Orzeszkowej. Następnie wybrani uczniowie czytali fragmenty książki m.in.: opisy głównych bohaterek utworu tj. Marty Korczyńskiej i Justyny Orzelskiej, opisy polskiej wsi, Dworu w Korczynie oraz nadniemeńskiej przyrody. Uroczyste obchody Narodowego Czytania zakończyli słuchając muzyki z filmu „Nad Niemnem” przy kawałku dobrego ciasta.