20 października 2021 roku nasza szkoła włączyła się w obchody Dnia Krajobrazu, którego hasłem przewodnim są Otwarte Krajobrazy. Uczestniczyliśmy w spacerze krajobrazowym mającym na celu zwrócenie uwagi na wartość krajobrazów w życiu codziennym. Krajobraz, to nie tylko ładny widok, lecz miejsce z którym się identyfikujemy, do którego chcemy wracać. Krajobraz żyje, przekształca się, jest dynamiczny, zmienia się. Efektem naszego wyjścia jest dokumentacja fotograficzna przedstawiająca krajobraz naszej okolicy. Zadbajmy o niego. Chrońmy go. Nie zamykajmy się na niego.