Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Mokrej Lewej wzięli udział w programie  EKOLOGICZNA SZKOŁA 2021/2022, którego organizatorem jest Centrum Edukacji Obywatelskiej.

           Program ten pogłębił u młodzieży świadomość dotyczącą środowiska naturalnego, więzi z naturą i poczucie odpowiedzialności za lokalne otoczenie. Skupił się na rozbudzeniu u uczniów i uczennic zainteresowania tym, co dookoła nas, nauczył rozpoznawania zagrożeń i wyzwań związanych z ochroną przyrody. Uczestniczki i uczestnicy przy wsparciu opiekuna stworzyli warunki do nauki w terenie i nawiązali współpracę z lokalną społecznością.

          W I półroczu roku szkolnego uczniowie zwiększyli swoją wiedzę o aktualne wyzwania środowiskowe, lokalnie i globalnie. Poznali zagadnienia związane głównie z różnorodnością biologiczną.  Podnieśli umiejętności i kompetencje (m.in. społeczne, obywatelskie, środowiskowe, globalne oraz krytycznego myślenia). Pracowali w grupach wykonując różnorodne zadania ekologiczne. Poznali otaczające środowisko przyrodnicze, przez zajęcia przedmiotowe w terenie.

          W II półroczu roku szkolnego grupa  młodzieżowa pracowała nad projektem na rzecz wybranego wyzwania środowiskowego (w obszarze ochrony różnorodności biologicznej) zdiagnozowanego w swoim sąsiedztwie. Działania były skierowane do społeczności szkolnej i lokalnej, miały na celu zachęcać do wspólnego poznawania i odpowiadania na wyzwania globalne związane
z ochroną środowiska.

          Uczniowie zauważyli podczas spacerów, lekcji w terenie oraz wycieczek dużo ,,dzikich wysypisk śmieci”. Niestety taki  widok w lesie nie jest już niczym zaskakującym, nie trudno natknąć się na nie podczas spaceru, zbierania grzybów, czy jazdy samochodem, gdy są rozrzucone wzdłuż dróg. Obraz taki towarzyszy nam mimo ogromnego wysiłku leśników, którzy na bieżąco patrolują lasy i wywożą z nich sterty odpadów.  Do lasu wyrzuca się niemal wszystko, począwszy od zwykłych śmieci  z gospodarstw domowych, przez zużyty sprzęt AGD, meble, opony, a kończąc na odpadach niebezpiecznych – nawozach, zużytych akumulatorach czy azbeście. Dzikie wysypiska szpecą krajobraz leśny, a mieszkańcom wystawiają niechlubną wizytówkę. Jednak to niejedyny problem. Rozrzucone śmieci w lesie niosą poważne zagrożenie. Dlatego właśnie tematem przewodnim projektu było zanieczyszczenie środowiska. Celem młodzieży było uświadomienie ludzi, jakim zagrożeniem są nielegalne składowiska odpadów. Uczniowie zwrócili uwagę na zaśmiecanie lokalnego środowiska (z uwzględnieniem elektrośmieci) i postanowili zadziałać w kierunku zmiany postaw mieszkańców. Zorganizowali więc kampanię informacyjną z ulotkami. Zaprojektowali ulotkę, która informuje  ,,Dlaczego śmieci w lesie są tak niebezpieczne?”, a także co należy zrobić, kogo powiadomić,  jeśli zaważymy nielegalne składowisko odpadów. Ulotki uczniowie rozdawali mieszkańcom Mokrej Lewej.  Oprócz tego podczas lekcji biologii uczniowie przedstawiali swoje prezentacje multimedialne nt. szkodliwości śmieci, a w szczególności elektroodpadów, co równocześnie współgrało z treściami programowymi na lekcjach biologii.

ZALEŻY NAM , ABY NASZA SZKOŁA stawała się świadomą ekologicznie i solidarną społecznością. Taką, która wspólnie ze społecznością lokalną podejmuje działania w środowisku!

Działamy, by świat był takim, jakim chcemy, nie będziemy czekać, aż ktoś zrobi coś za nas! 🙂

Grupa projektowa:

Nowak Zuzanna, Balcerak Maja, Kwaczyńska Julianna, Madej Oliwia, Reczulska Agnieszka, Romanowska Weronika, Muras Wiktoria, Figat Maksymilian, Laska Igor, Lider Bartosz, Pakulski Piotr, Sowiński Sebastian, Grochowski Kacper i Czajka Igor.

Opiekun: Agata Znajdek