Projekt „Poznaj Polskę” zrealizowany!

W dniach 05-06 maja 2022 r. uczniowie klas IV-VIII wzięli udział w 2-dniowej wycieczce krajoznawczej do Gdańska i Gdyni. Wyjazd zorganizowano w ramach rządowego projektu „Poznaj Polskę”. Dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Mokrej Lewej realizowali ścieżkę dydaktyczną pod hasłem: „Szlakiem polskiej kultury i dziedzictwa narodowego”.

Celem przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” jest wspieranie wychowawczej roli szkoły oraz wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego. Program ten to sposób na popularyzację zabytków kultury i osiągnięć polskiej nauki. Dofinansowanie w kwocie 10 tys. zł przeznaczone zostało w części na pokrycie kosztów przejazdu, biletów wstępu, przewodnika, zakwaterowania, wyżywienia i ubezpieczenia uczestników wyjazdu. 

Uczestnicy szkolnej wycieczki odwiedzili m.in. Pole Bitwy na Westerplatte oraz Muzeum II Wojny Światowej. Spacerowali zabytkowymi uliczkami gdańskiej Starówki, gościli we wnętrzach Kościoła Mariackiego. Pobyt w Trójmieście uświetnił im wieczorny spacer nad  morzem. Drugiego dnia uczniowie odwiedzili Muzeum Eksperymentu w Gdyni, gdzie doświadczali wrażeń nieznanych, takich jak: trzęsienie ziemi, pokonywanie przeszkód na wózku inwalidzkim, bieg w kołowrotku chomika i wiele innych. Na koniec rozkoszowali się dobrym jedzeniem i pamiątkami zakupionymi w muzealnej części portu gdyńskiego. Uczniowie i nauczyciele uznali wyjazd za wyjątkowo udany i snują plany kolejnych szkolnych wojaży.