Edycja 2021/2022 – „W stronę tradycji” pod patronatem Wójta Gminy Skierniewice

Cel i zadanie konkursowe:

Celem konkursu było promowanie piękna języka ojczystego oraz kultury słowa, w tym poprawności językowej, a także rozwijanie umiejętności kaligraficznych oraz twórczego myślenia, a ponadto promocja szkolnych talentów. Zadaniem uczestników konkursu było napisanie listu tradycyjnego inspirowanego tematami związanymi z językiem ojczystym.

 

Dnia 15 marca 2022 r. komisja konkursowa w składzie:
pani Małgorzata Korbeń, pani Aneta Skarżyńska, pani Grażyna Wójt-Strożek
– dokonała oceny prac konkursowych według następujących kryteriów:

  • zawartość merytoryczna listu (realizacja tematu, intencja twórcza),
  • poprawność językowa wypowiedzi, styl, ortografia, interpunkcja,
  • pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu i sformułowania przesłania,
  • kaligrafia i ogólna estetyka pracy (dopuszczalne ozdobniki plastyczne).

 

Spośród nadesłanych utworów wyłoniono najlepsze prace w poszczególnych kategoriach, przyznano nagrody i wyróżnienia:

  • W kategorii klas IV-VI:

 

I miejsce        – Jan Remiszewski                 kl. 5     (SP w Dębowej Górze)

II miejsce       – Julia Grzywacz                    kl. 4     (SP w Mokrej Prawej)

III miejsce     – Laura Skrzypińska             kl. 5     (SP w Miedniewicach)

Wyróżnienie   – Jakub Domiza                     kl. 5     (SP w Mokrej Lewej)

  • W kategorii klas VII-VIII:

 

I miejsce        – Maja Rychlewska                kl. 7     (SP w Mokrej Prawej)

II miejsce       – Krzysztof Kubik                   kl. 8     (SP w Miedniewicach)

III miejsce     – Szymon Sujka                      kl. 8     (SP w Dębowej Górze)

Wyróżnienie   – Weronika Romanowska      kl. 7     (SP w Mokrej Lewej)

 

Nagrodzeni uczniowie otrzymają nagrody indywidualne ufundowane przez Wójta Gminy Skierniewice. O formie i terminie podsumowanie konkursu uczniowie i ich opiekunowie zostaną poinformowani telefonicznie. Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i aktywne włączenie się w popularyzację poprawnej polszczyzny.

Społeczność Szkoły Podstawowej w Mokrej Lewej