Serdecznie zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w konkursie na najładniejszy stroik wielkanocny.


ORGANIZATOR KONKURSU: Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Mokrej Lewej
PRZEDMIOT KONKURSU: Przedmiotem konkursu jest stroik wielkanocny.


CELE KONKURSU:
– propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Wielkanocnych;
– rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczniów;
– powrót do tradycji wykonywania stroików wielkanocnych, rozwijanie wrażliwości estetycznej;
– stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych;
– umożliwienie dzieciom przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Wielkanocnych;

UCZESTNICY:
Konkurs adresowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej klas 0-III i IV -VIII

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE:
– wykonanie stroika wielkanocnego o dowolnej wielkości i dowolnym kształcie;
– możliwość zastosowania dowolnych technik i materiałów;
– stroiki muszą być wykonane indywidualnie;
– do pracy należy przytwierdzić metryczkę zawierającą następujące informacje: imię
i nazwisko ucznia, klasa;
– pracę należy dostarczyć do 3 kwietnia do Pani Moniki Tarnowskiej.

OCENA PRAC:
– oceny prac dokona Komisja Konkursowa, a wyniki oceny zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły;
– przy ocenie stroików wielkanocnych Komisja zastosuje następujące kryteria: zgodność z tematem, estetyka, samodzielność wykonania, walory artystyczne pracy;
– Komisja Konkursowa oceni stroiki wielkanocne w dwóch kategoriach wiekowych:  klasy 0-III i klasy IV – VIII;

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE