Miło nam ogłosić, że szkoła przystępuje do następnego projektu:

„ProLog” to nowy, pilotażowy projekt Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, którego celem jest wspieranie i rozwijanie kompetencji kluczowych wśród uczniów i nauczycieli. Udział w nim umożliwi pogłębienie wiedzy z zakresu wykorzystania robotyki i myślenia komputacyjnego w ramach realizacji podstawy programowej z przedmiotów ścisłych oraz przyrodniczych w klasach IV-VI.

Projekt  obejmuje m.in.  wyposażenie szkół biorących udział w projekcie w zestawy klocków Lego SPIKE wspierających naukę programowania. Kwota przyznana dla naszej szkoły to 12 tyś zł.