SP im. Janusza Korczaka w mokrej lewej

O naszej szkole
Więcej

Mała szkoła wielkich możliwości

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Mokrej Lewej to szkoła „otwarta i przyjazna dzieciom”. Jest miejscem wszechstronnego ich rozwoju oraz aktywnego i twórczego współdziałania uczniów – rodziców – nauczycieli, realizowanego zgodnie z zasadą pracy patrona Janusza Korczaka – działamy „nie wśród dzieci, ale razem z dziećmi”, a także
w myśl ważnych idei – prawa dziecka do nauki, zabawy i wypowiadania swoich myśli.

Nasze atuty

1. Stawiamy na jakość kształcenia, wychowania i bezpieczeństwa
2. Zapewniamy wykwalifikowaną i kompetentną kadrą pedagogiczną
3. Kształcimy według najwyższych standardów, wykorzystując bogatą bazę dydaktyczną i możliwości nowoczesnych technologii IT
4. Wychowujemy do wartości, w duchu patriotyzmu, przyjaźni i tolerancji
5. Pracujemy w małych oddziałach, dbamy o podmiotowe, indywidualne podejście do każdego ucznia
6. Gwarantujemy pomoc psychologiczno-pedagogiczną – udział w zajęciach wyrównawczych, rewalidacyjnych, logopedycznych
7. Kształtujemy atmosferę życzliwości, zaufania i tolerancji
8. Wdrażamy ciekawe i rozwijające projekty edukacyjne, np. #SuperKoderzy, mPotęga, Narodowy Program Czytelnictwa, Kumulacja Aktywności
9. Organizujemy konkursy przedmiotowe i artystyczne oraz różnego rodzaju uroczystości, tworząc bogate życie kulturalne
10. Promujemy postawy zdrowotne, rozwijamy zainteresowania czytelnicze, popularyzujemy sport

1958 - 2009

Historia szkoły

SZKOŁA PODSTAWOWA W MOKREJ LEWEJ ZOSTAŁA UTWORZONA DZIĘKI OGROMNEJ INICJATYWIE JEJ MIESZKA ŃCÓW. NALEŻELI DO NICH:

ANTONI KUMOSIŃSKI
JANINA SZYMCZAK
STANISŁAWA KARALUS
JANINA KOSMATKA -PERLIŃSKA
OWCZAREK STANISŁAW
NAJWIĘKSZE ZASŁUGI NALEŻY JEDNAK PRZYPISAĆ PANU ANTONIEMU KUMOSIŃSKIEMU. TO WŁAŚNIE PAN KUMOSIŃSKI, MAJĄC POPARCIE ÓWCZESNEGO STAROSTY …..

Janusz Korczak (1878 lub 1879 – 1942)

Nasz Patron

Janusz Korczak – lekarz i pedagog, któremu nadano przydomek
Stary Doktor – urodził się w Warszawie w 1878 lub 1879 roku. Pochodził z rodziny żydowskiego adwokata, a jego prawdziwe nazwisko brzmiało Henryk Goldszmit.
Gdy Korczak miał osiemnaście lat zmarł mu ojciec, więc musiał wziąć na siebie obowiązek utrzymania rodziny. Dorabiał sobie udzielając korepetycji. Studiował medycynę i już wtedy interesował się warunkami życia dzieci biednych, opuszczonych i osieroconych. Starał się im pomagać – roznosił prezenty, opowiadał bajki, pomagał w nauce. Podjął także działalność w Warszawskim Towarzystwie Dobroczynności. Po ukończeniu medycyny na Uniwersytecie Warszawskim,
w 1903 roku, Janusz Korczak rozpoczął pracę w warszawskim szpitalu dziecięcym na stanowisku pediatry. W wieku około trzydziestu lat podjął decyzję o tym,
że nie założy własnej rodziny. Odnalazł swoje powołanie – chciał pomagać tym dzieciom, które nie mogą liczyć na żadną pomoc. Jego decyzja wymagała wielu wyrzeczeń oraz takich poświęceń, na które nie każdy mógłby się zdobyć.
Aby móc realizować swoje powołanie, Janusz Korczak rozpoczął działalność w Towarzystwie Pomocy dla Sierot. Następnie zamieszkał w warszawskim
Domu Sierot i objął posadę dyrektora tej placówki. W Domu Sierot zaczął opracowywać swój system wychowawczy, oparty na własnej pracy i własnych badaniach.

Dyrekcja

Szkoła podstawowa w Mokrej Lewej

„Przykładowy tekst, przykładowy tekst, przykładowy tekst, przykładowy tekst, przykładowy tekst, przykładowy tekst, przykładowy tekst „

 konrad.prokopczyk@sp-mokralewa.pl

Konrad Prokopczyk

Dyrektor

Kadra

Szkoła podstawowa w Mokrej Lewej

Adamczyk Agata

Psycholog, Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

agata.adamczyk-kaliszek@sp-mokralewa.pl

Biruta Anna

Nauczyciel współorganizujący kształcenie, Nauczyciel świetlicy, Rewalidator

anna.biruta@sp-mokralewa.pl

Dudzińska Joanna

Edukacja przedszkolna, Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, Nauczyciel świetlicy

joanna.dudzinska@sp-mokralewa.pl

Gołębiewska Aleksandra

Logopeda

aleksandra.golebiewska@sp-mokralewa.pl

Gruchała Agata

Edukacja wczesnoszkolna, Nauczyciel świetlicy

agata.gruchala@sp-mokralewa.pl

Korbeń Małgorzata

Język polski

malgorzata.korben@sp-mokralewa.pl

Kowalska Agnieszka

Język angielski

agnieszka.kowalska@sp-mokralewa.pl

Lipińska Anna

Religia, Nauczyciel świetlicy

anna.lipinska@sp-mokralewa.pl

Łopatka Elżbieta

Język polski

elzbieta.lopatka@sp-mokralewa.pl

Małczak Aneta

Geografia

aneta.malczak@sp-mokralewa.pl

Michalska Elżbieta

Język niemiecki

elzbieta.michalska@sp-mokralewa.pl

Pilipów Agnieszka

Wiedza o społeczeństwie

agnieszka.pilipow@sp-mokralewa.pl

Prokopczyk Konrad

Wychowanie fizyczne, Edukacja dla bezpieczeństwa

konrad.prokopczyk@sp-mokralewa.pl

Rosińska Monika

Muzyka

monika.rosinska@sp-mokralewa.pl

Różycka Magdalena

Matematyka, Informatyka

magdalena.rozycka@sp-mokralewa.pl

Sawicka Teresa

Przyroda, Technika, Biologia

teresa.sawicka@sp-mokralewa.pl

Skarżyńska Aneta

Język polski, Biblioteka

aneta.skarzynska@sp-mokralewa.pl

Skrzydło Karol

Wychowanie fizyczne

karol.skrzydlo@sp-mokralewa.pl

Stefańska Liliana

Język angielski

liliana.stefanska@sp-mokralewa.pl

Strumidło - Urbanek Joanna

Plastyka

joanna.strumidlo-urbanek@sp-mokralewa.pl

Szydzińska Ewa

Wychowanie fizyczne

ewa.szydzinska@sp-mokralewa.pl

Urbanek Lucyna

Mateamtyka

lucyna.urbanek@sp-mokralewa.pl

Wójt-Strożek Grażyna

Język polski, Biblioteka

grazyna.wojt-strozek@sp-mokralewa.pl

Zdun Agnieszka

Edukacja wczesnoszkolna, Nauczyciel świetlicy

agnieszka.zdun@sp-mokralewa.pl

Żaczkiewicz Agnieszka

Edukacja wczesnoszkolna, Nauczyciel świetlicy, Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

agnieszka.zaczkiewicz@sp-mokralewa.pl

Alicja Kowalczyk

pracownik gospodarczy

Monika Smolarek

pracownik gospodarczy

Dokumenty

do pobrania

Szkolny

zestaw programów 20-21

Plan

pracy szkoły 2020-2021

Program

profilaktyczno-wychowawczy 2020-2021

Szkolny

zestaw podręczników

Baza

dydaktyczna

Przykładowy opis, przykładowy opis, przykładowy opis, przykładowy opis, przykładowy opis, przykładowy opis, przykładowy opis, przykładowy opis, przykładowy opis, przykładowy opis, przykładowy opis, przykładowy opis, przykładowy opis, przykładowy opis.

Uczniów

Zajęcia pozaszkolne

Kadra

Lat istnienia szkoły

Skontaktuj się

Lokalizacja: Mokra Lewa 7r2

Telefon: (46) 833-30-52

Email: sekretariat@sp-mokralewa.pl

Godziny: Pn-Pt: 8:00 – 16:00

Polityka Prywatności

Opis. Polityka prywatności.