21 października 2020 w klasach 0-3 odbyły się zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej. W ramach zajęć przeprowadzono: quiz nt. prawidłowego zachowania podczas sytuacji niebezpiecznych, pokaż łańcucha życia wykonanego na plakacie przez klasę 3, wykonano telefony-zabawki z numerami alarmowymi, odbył się pokaz resuscytacji na fantomie, projekcja filmu pt. Doktor Kręciołek uczy ratować. Zajęcia zakończyły się rozdaniem książeczek Mój podręcznik pierwszej pomocy.