Jak co roku we wrześniu uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Mokrej Lewej włączyli się do akcji „Sprzątanie Świata 2020”, w bieżącym roku akcja przebiegała pod hasłem: „Plastik ? Rezygnuję, Redukuję, Segreguję” . Odbyła się 18 września, uczniowie wraz
z Nauczycielami i Dyrektorem Szkoły sprzątali teren wyznaczony przez Szkolnych Koordynatorów Akcji, zachowując zasady higieny i bezpieczeństwa sanitarnego.
Worki na śmieci i rękawice jednorazowe zabezpieczyła Gmina Skierniewice.
W klasach młodszych sprzątanie poprzedziły filmy edukacyjne związane z ekologią i ochroną środowiska naturalnego, w klasach starszych pogadanki przeprowadzone na lekcjach wychowawczych. Uczniowie klas młodszych i oddział przedszkolny porządkowali teren wokół szkoły, natomiast uczniowie klas IV – VIII udali się do pobliskiego lasu i tam robili porządki.

Świadomość potrzeby ochrony środowiska naturalnego wzrosła wśród mieszkańców wsi Mokra Lewa, o czym świadczy mniejsza liczba zebranych odpadów niż w latach ubiegłych. Uczniowie mają nadzieję, że w przyszłości każdy dzień będzie Sprzątaniem Świata, ponieważ każdy będzie sprzątał po sobie.