Celem konkursu „Ojczysty – to lubię”, tradycyjnie organizowanego w naszej szkole, było popularyzowanie piękna języka ojczystego oraz kultury słowa, a także promocja uczniowskich talentów. Konkurs organizowany był pod honorowym patronatem Wójta gminy Skierniewice – pana Czesława Pytlewskiego, a z inicjatywy nauczycieli oraz Dyrektora SP w Mokrej Lewej – pana Konrada Prokopczyka.

Zwyciężyli jak zawsze najlepsi. Tym razem w ocenie prac konkursowych brano pod uwagę walory językowo-estetyczne recenzji książki i jej „żywej” okładki w formie pracy graficznej. Dziękujemy uczestnikom – reprezentantom wszystkich szkół z terenu Gminy Skierniewice, których prace konkursowe zachwyciły swoją jakością i estetyką nie tylko członków jury, ale też widzów i czytelników oglądających wystawę w dniu podsumowania. Zwycięzcy konkursu otrzymali za swoje dzieła nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Dziękujemy też uczniom naszej szkoły, którzy na okoliczność podsumowania konkursu przygotowali krótką część artystyczną. Swoją recytacją wierszy i śpiewem upamiętnili poetkę Wisławę Szymborską, której rok właśnie obchodzimy. Było więc uroczyście, artystycznie i satysfakcjonująco. Opiekunami wydarzenia były: p. A. Bartosińska i p. M. Korbeń.

Do następnego „konkurowania”!