29.09.2023r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XX Rajdzie Jesieni Ścieżkami Puszczy Bolimowskiej, który odbył się na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skierniewicach. Celem rajdu było : – Poszerzenie wiadomości i umiejętności z zakresu edukacji przyrodniczo – leśnej. – Szerzenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży. – Kształtowanie wrażeń estetycznych poprzez kontakt z przyrodą. – Propagowanie wśród dzieci i młodzieży przyzwyczajeń do zdrowego i aktywnego spędzania wolnego czasu. – Popularyzowanie turystyki pieszej. – Szerzenie wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa ruchu drogowego. – Kształtowanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

O godz. 9:00 pani prezes LOP w Skierniewicach Agnieszka Czarnota uroczyście otworzyła rajd. Po czym nastąpiła rejestracja drużyn szkolnych z powiatu skierniewickiego. Po zarejestrowaniu i otrzymaniu mapy z oznaczeniem trasy rajdu, zespoły pod opieką nauczyciela, kolejno wyruszały na trasę rajdu wiodącą ścieżkami Puszczy Bolimowskiej. Podczas przemarszu uczniowie rozwiązywali zadania przygotowane na dwóch stacjach zadaniowych, zorganizowanych przez pracowników Bolimowskiego Parku Krajobrazowego oraz Nadleśnictwa Skierniewice. Za poprawność wykonania zadań drużynie przyznawane zostały punkty. W konkurencji brała udział cała drużyna. Podczas przemarszu przez las uczniowie zbierali materiały (gałązki, liście, mech, szyszki, żołędzie itp.) niezbędne do wykonania zadania kreatywnego po powrocie do Ośrodka.

Po ukończeniu trasy uczestnicy otrzymali poczęstunek, a następnie na terenie Ośrodka uczestniczyli:

– w quizie wiedzy o ekologii i ochronie przyrody, który polegał na udzieleniu ustnych odpowiedzi na pytania dotyczące następujących zagadnień: ekologii i ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem najbliższego regionu, przyrody ożywionej i nieożywionej, rodzajów i skutków zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, sposobów ochrony powietrza oraz segregacji odpadów i recyklingu. W konkurencji brało udział 5 osób z drużyny. – rowerowym konkursie sprawnościowym. Zadanie polegało na sprawnym pokonaniu wyznaczonej trasy rowerowej z przeszkodami. Konkurencja była przeprowadzona przez pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Skierniewicach. W konkurencji brały udział 2 osoby z drużyny. – zadaniu kreatywnym(plastyczno-technicznym) „zwierzaki – patyczaki”,, polegało ono na skomponowaniu wybranego zwierzaka polskiej fauny, przy wykorzystywaniu materiałów wyłącznie zebranych podczas przemarszu trasy rajdu. (nasza drużyna skomponowała jeża). Prace zostały ocenione przez komisję konkursową, a punkty przydzielone całej drużynie. W konkurencji brały udział 3 osoby z drużyny. – zadaniu pamięciowym „Mistrzowie pamięci”- to zadanie polegało na ułożeniu puzzli na czas. Komisja przydzielała punkty dla drużyny w zależności od poprawności i czasu wykonania zadania. W konkurencji brały udział 2 osoby z drużyny. Dodatkowo uczestnicy rajdu mogli wziąć udział w pokazie i ćwiczeniu pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzonym przez Harcerski Klub Ratowniczy oraz zabawach rekreacyjno – sportowych i tańcu „Belgijka”.

Końcowym punktem przedsięwzięcia było ogłoszenie zwycięskich drużyn i wręczenie pucharów. W rajdzie brało udział 20 drużyn, z których 10 zostało nagrodzonych zwycięskimi pucharami, wśród których znalazła się drużyna NASZEJ SZKOŁY.