W dniu 8 września 2022 roku odbyły się w naszej szkole warsztaty dotyczące tak ważnego tematu jakim jest segregacja odpadów. Dowiedzieliśmy się, że segregacja odpadów jest bardzo ważnym elementem każdego gospodarstwa indywidualnego, a właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywo sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe. Nie wystarczy samo zadeklarowanie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zalicza się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw.elektroodpady). Tych odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Segregacja odpadów przekłada się na wymierne korzyści dla wszystkich. Wrzucając do niebieskiego kosza na śmieci papier i tekturę przyczyniamy się do ratowania lasów przed wycinką. Jedna tona zgromadzonej makulatury dostarcza tyle surowca, co 17 drzew. Z surowca pozyskanego w wyniku recyklingu makulatury produkowane są kartony, teczki, zeszyty szkolne itd. Nie tylko zbieranie makulatury pozwala nam na wyraźne oszczędności. Tona szkła dostarcza surowca do wytworzenia ponad 3000 butelek półlitrowych, tona butelek typu PET w zupełności wystarcza, aby wyprodukować około 100 polarów, z kolei tona zużytej folii pozwoli na wyprodukowanie aż 55 550 toreb na zakupy. Wykorzystanie posegregowanych odpadów to również naprawdę duże oszczędności energetyczne. Przetworzenie jednej puszki z aluminium oznacza oszczędność energii, która z powodzeniem wystarczy do zasilania nawet przez trzy godziny. Recykling jednej zaledwie torby z plastiku pozwala na zaoszczędzenie energii umożliwiającej świecenie żarówki (60W) przez przynajmniej 10 minut dłużej.

Liczby mówią same za siebie.

Segrgacja odpadów naprawdę się opłaca.