Matematyka wyposaża nas w coś jakby nowy zmysł.
Karol Darwin

W dniach 15.03.2021-19.03.2021 w naszej szkole zorganizowane zostało tygodniowe spotkanie z Królową Nauk- Matematyką. Działania miały na celu rozwijanie zainteresowań, zdolności oraz kompetencji matematycznych naszych uczniów. Uświadamianie uczniów i pokazanie im, jakie szerokie zastosowanie w praktyce ma matematyka, zachęcenie do uczenia się matematyki w sposób ciekawy i dający satysfakcję – wytwory uczniów: prezentacje multimedialne, plakaty, krzyżówki. Spotkania cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.