Jak co roku uczniowie naszej szkoły włączyli się do akcji „Sprzątanie Świata 2022”. W tym roku wyjątkowo z przyczyn od nas niezależnych uczyniliśmy to wydarzenie 6 października. Tegoroczna akcja przebiegała pod hasłem:WSZYSTKIE ŚMIECI SĄ NASZE”. Wraz z nauczycielami sprzątaliśmy teren wyznaczony przez Szkolnych Koordynatorów  akcji, zachowując zasady higieny i bezpieczeństwa sanitarnego. Worki na śmieci i rękawice jednorazowe zabezpieczyła Gmina Skierniewice.
            Sprzątanie poprzedziły pogadanki o tematyce ekologicznej.  Porządkowaliśmy teren wokół szkoły, teren wiodący oraz  wejście do pobliskiego lasu.

Świadomość potrzeby ochrony środowiska naturalnego wzrosła wśród mieszkańców wsi Mokra Lewa, o czym świadczy mniejsza liczba zebranych odpadów niż w latach ubiegłych.

Mamy nadzieję, że w przyszłości każdy dzień będzie Sprzątaniem Świata, ponieważ każdy będzie sprzątał po sobie.