Hasło 30 edycji Sprzątania Świata – Polska 2023 to: „Sprzątanie Świata Łączy Ludzi” W naszej szkole tegorocznym hasłem przewodnim „Sprzątania Świata” było hasło:

Gdy słońce i pogoda sprzątamy nasze lasy! – Gdy szkoły rozbudowa sprzątamy nasze klasy.

W bieżącym roku szkolnym Sprzątanie Świata połączyło nas w porządkowaniu naszego małego środowiska wewnątrzszkolnego. W ramach akcji każda klasa porządkowała swoją salę lekcyjną. Uczniowie posprzątali swoje szafki uczniowskie, poukładali książki w klasowej biblioteczce, powycierali ławki oraz udekorowali klasę. Na lekcjach z wychowawcąi i zajęciach społeczno-przyrodniczych odbyli pogadanki nt segregacji i recyklingu oraz wpływu zachowań ekologicznych ludności na poprawę stanu naszej planety Z I E M I.