31 maja 2023 roku dwoje ósmoklasistów z naszej szkoły- Zuzanna Nowak i Igor Laska  uczestniczyło w  III etapie- okręgowym XVI Turnieju Wiedzy Przyrodniczej. Odbył się on w Nadleśnictwie Zwierzyniec. Turniej Wiedzy Przyrodniczej jest trzyetapowym konkursem organizowanym od wielu lat przez Zarząd Ligi Ochrony Przyrody w Skierniewicach. Celem jest poszerzanie wiadomości i umiejętności uczniów z zakresu edukacji przyrodniczej i ochrony przyrody, kształtowanie świadomości ekologicznej i właściwych postaw w zakresie dbałości o środowisko naturalne.

   Uczniowie z okręgów łowickiego, skierniewickiego i rawskiego, mieli możliwość wykazać się swoją wiedzą przyrodniczą. 55 uczniów sprawdzało swoje umiejętności na trzech stanowiskach: rozpoznawanie roślin, wiedza biologiczna i wiedza geograficzna. Zuzanna Nowak uzyskała tytuł laureata, natomiast Igor Laska tytuł finalisty. Uczniowie nagrodzeni zostali pamiątkowymi dyplomami, medalami, albumami przyrodniczymi i upominkami. Zuzi i Igorowi życzymy przyrodniczych sukcesów w wybranych szkołach.