Relacja z zajęć  dodatkowych #superkoderzy, które odbywają się u nas w szkole.

Video