1 października 2021 r. w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Mokrej Lewej odbył się Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Uczniowie z klas III – VIII mogli sprawdzić swoją znajomość tabliczki mnożenia. Koordynatorzy akcji p. Magdalena Różycka oraz p. Lucyna Urbanek wybrały uczniów, którzy zostali egzaminatorami. Każdy uczeń losował karteczkę z działaniami z tabliczki mnożenia i próbował je rozwiązać. Wielu uczniów zostało ekspertami tabliczki mnożenia i otrzymało pamiątkowe certyfikaty, emocji było co nie miara. Po przepytaniu kolegów egzaminatorzy sprawdzili jak sobie radzą z tabliczką mnożenia nauczyciele oraz rodzice. Wszyscy zdali egzamin śpiewająco.