30 maja nasz Szkolny Klub Wolontariatu wybrała się na piknik rodzinny przy Wspólnej Trosce. Nasi uczniowie pojechali pomóc i spisali się na medal.