Pod koniec października w naszej szkole odbyły się zajęcia pozwalające lepiej poznać kulturę krajów anglojęzycznych, w których obchodzone jest święto Halloween. Niekonwencjonalna forma lekcji języka angielskiego miała na celu kształtowanie u uczniów postaw ciekawości, tolerancji i otwartości wobec innych kultur. Podczas lekcji uczniowie poznawali słownictwo, tradycje oraz zwyczaje związane z obchodami Halloween poprzez gry i zabawy.