1 września 2022 r. uczniowie, rodzice i nauczyciele SP w Mokrej Lewej powitali nowy rok szkolny. Uroczystość rozpoczęła się tradycyjnie: wejściem pocztu sztandarowego szkoły i odśpiewaniem hymnu państwowego.

Dyrektor szkoły pan Konrad Prokopczyk powitał serdecznie wszystkich zebranych, przedstawił wychowawców klas oraz nowych nauczycieli, poinformował o planowanych inwestycjach związanych z rozbudową szkoły i życzył przyjemnych oraz pełnych sukcesów kolejnych miesięcy nauki. Podziękował również za wieloletnią współpracę odchodzącej na emeryturę nauczycielce pani Grażynie Wójt-Strożek. W trakcie uroczystości głos zabrali przedstawiciele władz gminy oraz powiatu. Pan Wójt Czesław Pytlewski pogratulował nowo mianowanemu dyrektorowi szkoły i wyraził zapewnienie owocnej współpracy. Młodzież z klas 7-8 odczytała korczakowski Apel Dziecka do Dorosłych, zwracając uwagę rodziców i nauczycieli na ich najpilniejsze potrzeby i pragnienia. Na zakończenie odśpiewano hymn na cześć patrona naszej szkoły.