Weekend z Rodziną, 29 - 31 maja 2020 r.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Mokrej Lewej
zaprasza
Społeczność szkolną do udziału w wydarzeniach pt.
W E E K E N D   Z   R O D Z I N Ą
2 9 – 3 1   m a j a   2 0 2 0 r .

W PROGRAMIE:
– DZIEŃ NA SPORTOWO: RODZINNE ZAWODY,GRY, PODCHODY, SPACERY
– GRY PLANSZOWE: GRAMY Z RODZICAMI,DZIADKAMI, RODZEŃSTWEM
– KULINARNE WYZWANIA RODZINNE:POTRAWA, CIASTO, DESER
– PORTRET MAMY LUB TATY- RYSUNEK DOWOLNĄ TECHNIKĄ DLA KLAS 0-3
– PROJEKT MOJA RODZINA – TECHNIKADOWOLNA (PRACA PLASTYCZNA, WYWIAD,PROJEKT KOMPUTEROWY) DLA KLAS 4 – 8
– INTERAKTYWNE ZAJĘCIA O RODZINIE W JĘZ. ANGIELSKIM

Ponadto:
– weekend bez prac domowych i projektów

Zachęcamy do dowolnego mieszania aktywności i wysyłania zdjęćz tych wydarzeń do wychowawców.

Życzymy miłej zabawy!