Tydzień Biblijny 15-19 kwietnia. W tym tygodniu uczniowie naszej szkoły na lekcjach religii włączyli się w piękna inicjatywę, jaką jest czytanie Pisma Świetego i pogłębianie wiary oraz wiedzy na ten temat. Klasa VI zaangażowała się w narodowe czytanie Biblii. W tym roku była to ksiega Dziejów Apostolskich. Dzieci po odczytaniu fragmentów Pisma Świętego wykonały plakaty ilustrujące najciekawsze wydarzenia opisane w tej Księdze. W Tydzień Bibijny włączyli się także inni uczniowie, którzy oglądali różne wydania Biblii, poznawali jej treść oraz projektowali okładki do Biblii. Brali też udział w quizach i zabawach biblijnych. Chętni losowali cytaty, które im towarzyszyły przez cały tydzień.